Alert Section

Meysydd parcio


Maes Parcio Talu ac Arddangos

Mae parcio Talu ac Arddangos yn declyn parcio da, a thrwy godi tâl priodol mae’n annog cymudwyr i'r meysydd parcio ar gyrion canol y dref gan hyrwyddo mannau parcio agos ar gyfer arhosiad byr.

I weld y ffioedd Talu ac Arddangos gwiriwch y dref berthnasol

Map o maes parcio


Talu am Barcio

Ydw i’n gallu talu gydag arian?

Ydych, mae gan bob un o’r meysydd parcio taladwy beiriant Talu ac Arddangos felly gallwch ddefnyddio ceiniogau i dalu am barcio. Nid yw’r peiriannau yn rhoi newid felly gwnewch yn siŵr fod gennych y newid cywir. Nid yw’r peiriannau yn derbyn arian papur.

Ydw i’n gallu talu gyda cherdyn?

Peiriannau Talu ac Arddangos ym maes parcio Stryd Newydd, Yr Wyddgrug, Stryt Y Brenin, Yr Wyddgrug a maes parcio Gorsaf Reilffordd, Y Fflint yn unig sy’n derbyn taliadau cerdyn.

Ydw i’n gallu talu dros y ffôn/gydag ap?

Gallwch nawr dalu i barcio ym mhob maes parcio yn Sir Y Fflint yn defnyddio’r ap PayByPhone ar eich ffôn glyfar neu drwy ffonio 03301096182

Mae’r ap PayByPhone ar gael i’w lawrlwytho o’r Storfa Ap Apple neu Google Play Store. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma: https://paybyphone.co.uk/

Mae’r ap yn sydyn ac yn hawdd i’w osod a’i ddefnyddio, gan gymryd 30 eiliad yn unig i gofrestru.Mae’r system yn rhoi’r hyblygrwydd i chi ymestyn eich sesiynau parcio o bell, eich hysbysu pan fydd eich sesiynau yn dod i ben a gallwch hefyd leoli maes parcio ar yr ap cyn cychwyn ar y daith, ac unwaith y byddwch wedi parcio, piniwch eich lleoliad fel y gallwch ddod o hyd i’ch car yn hawdd nes ymlaen.

Mae yna isafswm ffi o 6 cheiniog ar gyfer y gwasanaeth hwn.

Pan fyddwch chi’n talu am barcio, gofynnwn i chi fod yn ofalus a sicrhau eich bod yn defnyddio sianeli swyddogol i lawrlwytho’r ap h.y. siop apiau, sganio’r cod QR neu ddefnyddio’r wefan gywir sy’n cynnwys clo wrth ymyl y cyfeiriad i ddangos ei bod yn ddiogel. 

Llefydd Parcio i Goetsys

Mae pum le parcio i goetsys ym Maes Parcio Stryd Newydd, Yr Wyddgrug, sydd ar gael ar sail y cyntaf i’r felin. Gall coetsys ddefnyddio’r llefydd parcio yma’n rhad ac am ddim. 

Cynnal a chadw meysydd parcio

Rydym ni’n gyfrifol am gynnal a chadw pob maes parcio sydd o dan berchnogaeth y cyngor yn Sir y Fflint. Er bod archwiliadau rheolaidd yn llwyddo i ddarganfod y rhan fwyaf o ddiffygion sy’n digwydd, weithiau gall difrod ddigwydd rhwng archwiliadau. Os rydych chi’n gweld unrhyw ddiffygion, cysylltwch â ni er mwyn i ni allu gwneud archwiliad a gwaith atgyweirio.Fel arfer, caiff problemau cysylltiedig â pheiriannau talu ac arddangos eu nodi pan fyddant yn cael eu gwagio a’u profi.


Rhagor o wybodaeth

Gwasanaeth Parcio Cyngor Sir y Fflint
E-bost: gwasanaethauparcio@siryfflint.gov.uk
Ffôn: 01352 701234 
(o ddydd Llun i ddydd Gwener 8.30am i 5.00pm)