Alert Section

Anifeiliaid Marw

Gwybodaeth am roi gwybod am anifeiliaid marw mewn ardaloedd cyhoeddus.

Byddwn yn symud anifeiliaid marw o briffyrdd cyhoeddus, parciau a mannau cyhoeddus eraill.

Byddwn yn ceisio cysylltu â pherchennog anifail marw a ganfuwyd sydd â microsglodyn neu fanylion cyswllt ar y tag. 

Rhoi gwybod am anifail marw

Rhowch cymaint o wybodaeth â phosib, yn cynnwys:

  • pa fath o anifail ydyw; ac
  • ym mhle mae’r anifail wedi’i leoli 

Cysylltwch â Gwasanaethau Stryd am 01352 701234.

Rhoi gwybod am broblem