Alert Section

Cŵn yn baeddu


Nid oes neb yn hoffi gweld baw cŵn mewn mannau cyhoeddus. Yn ogystal â bod yn annifyr, gallai fod yn niweidiol ac er bod y rhan fwyaf o berchnogion cŵn yn gyfrifol ac yn codi baw ar ôl eu cŵn, mae nifer bach o bobl yn dewis anwybyddu’r rheolau.

Beth sy’n digwydd nesaf?
Anfonir eich adroddiad at ein tîm Streetscene ac fe'i delir â hwy gan y Cydlynydd Ardal perthnasol.

Mesurau Newydd ar gyfer Rheoli Cŵn