Alert Section

Cŵn yn baeddu


Nid oes neb yn hoffi gweld baw cŵn mewn mannau cyhoeddus. Yn ogystal â bod yn annifyr, gallai fod yn niweidiol ac er bod y rhan fwyaf o berchnogion cŵn yn gyfrifol ac yn codi baw ar ôl eu cŵn, mae nifer bach o bobl yn dewis anwybyddu’r rheolau.

Rhoi gwybod am faeddu neu fin sy'n gorlifo ar-lein (agorir e-ffurflen)

Fel arall:

  • Lawrlwytho Ap Sir y Fflint! – rhowch wybod i ni drwy ddefnyddio’ch teclyn symudol. Gallwch ddewis rhoi gwybod am broblemau’n ddi-enw neu gallwch gofrestru. Manteision cofrestru yw y byddwch yn derbyn diweddariadau am gynnydd eich adroddiad, gallwch weld eich holl adroddiadau blaenorol a rhoi adborth.
  • Defnyddiwch rif ffôn y Gwasanaethau Stryd a siaradwch ag ymgynghorydd

Beth sy’n digwydd nesaf?
Anfonir eich adroddiad at ein tîm Streetscene ac fe'i delir â hwy gan y Cydlynydd Ardal perthnasol.

Mesurau Newydd ar gyfer Rheoli Cŵn