Alert Section

Gwybodaeth am Waith Priffyrdd


Gwaith gwella A541 Goleuadau Traffig Abermorddu a’r A541 Cyffordd Hollybush 

Yn dilyn cynnig llwyddiannus i Lywodraeth Cymru o dan bennawd Arian Cludiant Lleol, rwy’n falch o gyhoeddi fod Cyngor Sir y Fflint wedi sicrhau arian i gwblhau cyfres o waith gwella priffyrdd yn y lleoliadau uchod i gychwyn yn Chwefror 2021. 

Mae cyffordd Hollybush a chyffordd A541 Abermorddu wedi cael llawer o broblemau tagfeydd am nifer o flynyddoedd. Bydd y cynllun arfaethedig yn ymdrin â’r tagfeydd a gwella amseroedd siwrnai bws ar y rhwydwaith craidd i ddarparu gwell mynediad i addysg, cyfleoedd cyflogaeth a chyfleusterau iechyd ar hyd llwybr yr Wyddgrug i Wrecsam. 

 Bydd y gwelliannau yn cynnwys uwchraddio’r goleuadau traffig presennol yn Abermorddu, gosodiad cyffordd newydd sy’n cynnwys goleuadau traffig newydd yng nghyffordd Hollybush, adleoli’r safle bws presennol a rhoi wyneb newydd ar ran o'r ffordd. 

Cynhelir y gwaith dros gyfnod o ddeg wythnos a reolir gan reolaeth traffig priodol ac efallai bydd angen cau'r ffordd yn ystod y penwythnos. Gosodir arwyddion rhybudd ar y safle bythefnos cyn cychwyn y gwaith.

Cynllun (PDF - 600KB)

Rhaglen o Waith Priffyrdd  


Mae’r wybodaeth ganlynol yn rhoi manylion am y rhaglen arfaethedig o waith gwella priffyrdd i’w gwblhau gan Adran Gwasanaethau Stryd a Chludiant Cyngor Sir y Fflint yn ystod blwyddyn ariannol 2021/22.