Alert Section

Maes Parcio Talu ac Arddangos


Tariffau Newydd Ac Amserau Gweithredol Newydd

Yn weithredol o 1 Hydref 2023


Atodlen Lleoedd Parcio a Ffioedd

Bwcle


Bistre Avenue, CH7 2EG

Mannau Parcio

141 / 12 Anabl

Taliadau Parcio

50c am hyd at 1.5 awr

70c am hyd at 2.5 awr

£1.70 am y dydd

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn 

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £340 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn


Maes Parcio B, Brunswick Road, CH7 2JL 

Mannau Parcio

31 / 6 Anabl

Taliadau Parcio

50c am hyd at 1.5 awr

70c am hyd at 2.5 awr

Taliadau'n Gymwys

9AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn 

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

18 lle parcio cyfyngedig am 1 awr AM DDIM ar gael yng nghefn y maes parcio,  mae angen arddangos tocyn, gweler y peiriannau Talu ac Arddangos am gyfarwyddiadau. 

Uchafswm Cyfnod Y Gall Cerbydau Aros

2.5 awr

Dim dychwelyd o fewn 1 awr


Precinct Way, CH7 2EG

Mannau Parcio

141 / 12 Anabl

Taliadau Parcio

50c am hyd at 1.5 awr

70c am hyd at 2.5 awr

£1.70 am y dydd

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn 

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £48 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn


Black Horse, CH7 2JE

Mannau Parcio

22 / 2 Anabl

Taliadau Parcio

50c am hyd at 1.5 awr

70c am hyd at 2.5 awr

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Uchafswm Cyfnod Y Gall Cerbydau Aros

2.5 awr

Dim dychwelyd o fewn 1 awr


Argoed Road, CH7 3BF

Mannau Parcio

17 / 0 Anabl

Taliadau Parcio

50p am hyd at 1.5 awr

70p am hyd at 2.5 awr

£1.70 am y dydd

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £340 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn

Cei Connah


Maude Street, CH5 4DQ

Mannau Parcio

40 / 3 Anabl

Taliadau Parcio

50p am hyd at 1.5 awr

70p am hyd at 2.5 awr

£1.70 am y dydd

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £340 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn


Stryd Fawr, CH5 4DA

Mannau Parcio

274 / 12 Anabl

Taliadau Parcio

50p am hyd at 1.5 awr

70p am hyd at 2.5 awr

£1.70 am y dydd

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £48 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn

Y Fflint


Allt Goch, CH6 5NF

Mannau Parcio

88 / 4 Anabl

(2 faes parcio)

Taliadau Parcio

50p am hyd at 1.5 awr

70p am hyd at 2.5 awr

£1.70 am y dydd

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £48 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn


Bollingbroke Heights, CH6 5AQ

Mannau Parcio

40 / 3 Anabl

Taliadau Parcio

50p am hyd at 1.5 awr

70p am hyd at 2.5 awr

£1.70 am y dydd

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £340 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn


Feather Street, CH6 5AG

Mannau Parcio

21 / 2 Anabl

Taliadau Parcio

50p am hyd at 1.5 awr

70p am hyd at 2.5 awr

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)


Canolfan Hamdden y Pafiliwn, CH6 5ER

Mannau Parcio

66 / 5 Anabl

Taliadau Parcio

50p am hyd at 1.5 awr

70p am hyd at 2.5 awr

£1.70 am y dydd

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £340 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn


Gorsaf Reilffordd, CH6 5NW

Mannau Parcio

76 / 5 Anabl

(2 faes parcio)

Taliadau Parcio

£2.20 am 24 awr

Taliadau'n Gymwys

24 awr

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £440 Y Flwyddyn


Richard Heights, CH6 5BR

Mannau Parcio

58 / 5 Anabl

Taliadau Parcio

50p am hyd at 1.5 awr

70p am hyd at 2.5 awr

£1.70 am y dydd

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £340 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn


Swan Street, CH6 5BP

Mannau Parcio

59 / 9 Anabl

Taliadau Parcio

50p am hyd at 1.5 awr

70p am hyd at 2.5 awr

£1.70 am y dydd

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £340 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn


Stryd y Capel, CH6 5BP

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn

Treffynnon


Bevans Yard, CH8 7TR

Mannau Parcio

17 / 6 Anabl

Taliadau Parcio

50p am hyd at 1.5 awr

70p am hyd at 2.5 awr

£1.70 am y dydd

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £340 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn


Ffordd Helygain, CH8 7TS

Mannau Parcio

99 / 7 Anabl

Taliadau Parcio

50p am hyd at 1.5 awr

70p am hyd at 2.5 awr

£1.70 am y dydd

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £48 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn


Plas Yn Dre, CH8 7TS

Mannau Parcio

24 / 0 Anabl

Taliadau Parcio

50p am hyd at 1.5 awr

70p am hyd at 2.5 awr

£1.70 am y dydd

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £340 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn


Stryd Fawr, CH8 7TQ

Mannau Parcio

99 / 8 Anabl

Taliadau Parcio

50p am hyd at 1.5 awr

70p am hyd at 2.5 awr

£1.70 am y dydd

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £340 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn

Yr Wyddgrug


Sgwâr Griffiths, CH7 1DJ

Mannau Parcio

126 / 8 Anabl

Taliadau Parcio

£1.20 am hyd at 3.5 awr

£1.70 am y dydd

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £340 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn


Grosvenor Street, CH7 1EJ

Mannau Parcio

30 / 2 Anabl

Taliadau Parcio

£1.20 am hyd at 3.5 awr

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Uchafswm Cyfnod Y Gall Cerbydau Aros

3.5 awr

Dim dychwelyd o fewn 1 awr


Heol y Brenin, CH7 1LB

Mannau Parcio

68 / 2 Anabl

Taliadau Parcio

£1.20 am hyd at 3.5 awr

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Uchafswm Cyfnod Y Gall Cerbydau Aros

3.5 awr

Dim dychwelyd o fewn 1 awr


Love Lane, CH7 1GP

Mannau Parcio

253 / 8 Anabl

Taliadau Parcio

£1.20 am y dydd

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £48 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn


Meadow Place, CH7 1DT

Mannau Parcio

31/ 5 Anabl

Taliadau Parcio

 £1.20 am hyd at 3.5 awr

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Uchafswm Cyfnod Y Gall Cerbydau Aros

3.5 awr

Dim dychwelyd o fewn 1 awr


Stryd Newydd, CH7 1NU

Mannau Parcio

439 / 21 Anabl / 5 Hyfforddwr / 2 Beic Modur

Taliadau Parcio

£1.20 am hyd at 3.5 awr

£1.70 am y dydd

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £340 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn

Yr Wyddgrug Neuadd y Sir


Mynedfa'r Prif Faes Parcio, CH7 6NF

Taliadau Parcio

Dydd

70p am hyd at 2.5 awr

£1.70 am hyd at 9 awr

Noswaith

£2 am hyd at 5 awr

Taliadau'n Gymwys

Dydd 

8.00AM - 5.00PM

Noswaith

5.00PM - 10.00PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sul

(Yn Cynnwys Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Flynyddol - £340 Y Flwyddyn


Theatr Clwyd Faes Parcio Aml Laer, CH7 6NF

Taliadau Parcio

Dydd

70p am hyd at 2.5 awr

£1.70 am hyd at 9 awr

Noswaith

£2 am hyd at 5 awr

Taliadau'n Gymwys

Dydd 

8.00AM - 5.00PM

Noswaith

5.00PM - 10.00PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sul

(Yn Cynnwys Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Flynyddol - £340 Y Flwyddyn


Neuaddlwynegrin Hall, CH7 6NG

Taliadau Parcio

Dydd

70p am hyd at 2.5 awr

Noswaith

£2 am hyd at 5 awr

Taliadau'n Gymwys

Dydd 

8.00AM - 5.00PM

Noswaith

5.00PM - 10.00PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sul

(Yn Cynnwys Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Flynyddol - £340 Y Flwyddyn

Uchafswm Cyfnod Y Gall Cerbydau Aros

3.5 awr

Dim dychwelyd o fewn 1 awr


Prif Faes Parcio, CH7 6NF

Taliadau'n Gymwys

8.00AM - 10.00PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sul

(Yn Cynnwys Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Flynyddol - £340 Y Flwyddyn


Ffordd Gwasanaeth 3, CH7 6NF

Taliadau'n Gymwys

8.00AM - 10.00PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sul

(Yn Cynnwys Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Flynyddol - £340 Y Flwyddyn

Queensferry


Pierce Street, CH5 1SY

Mannau Parcio

23 / 0 Anabl

Taliadau Parcio

50p am hyd at 1.5 awr

70p am hyd at 2.5 awr

£1.70 am hyd at 7 awr

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £340 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn


Station Road, CH5 1ST

Mannau Parcio

76 / 5 Anabl

Taliadau Parcio

50p am hyd at 1.5 awr

70p am hyd at 2.5 awr

£1.70 am hyd at 7 awr

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £48 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn

Shotton


Plymouth Street, CH5 1JA

Mannau Parcio

19 / 2 Anabl

Taliadau Parcio

50p am hyd at 1.5 awr

70p am hyd at 2.5 awr

£1.70 am hyd at 7 awr

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £340 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn


Charmleys Lane, CH5 1DA

Mannau Parcio

46 / 6 Anabl

Taliadau Parcio

50p am hyd at 1.5 awr

70p am hyd at 2.5 awr

£1.70 am hyd at 7 awr

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £340 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn


Ash Grove, CH5 1AF

Mannau Parcio

59 / 2 Anabl

Taliadau Parcio

50p am hyd at 1.5 awr

70p am hyd at 2.5 awr

£1.70 am hyd at 7 awr

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £48 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn


Alexandra Street, CH5 1DL

Mannau Parcio

26 / 3 Anabl

Taliadau Parcio

50p am hyd at 1.5 awr

70p am hyd at 2.5 awr

£1.70 am hyd at 7 awr

Taliadau'n Gymwys

8AM - 3PM

O Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn

(Ec Eithrio Gwyliau Banc)

Ffioedd Trwyddedau

Trwydded Breswylwyr - £30 Y Flwyddyn

Trwydded Flynyddol - £340 Y Flwyddyn

Trwydded Staff - £48 Y Flwyddyn

Ewloe - Tŷ Dewi Sant

Mynedfa’r Prif Faes Parcio, CH5 3FF

Taliadau Parcio

70p am hyd at 2.5 awr

£1.70 am hyd at 9 awr