Alert Section

Gwybodaeth am waith ffordd

Edrychwch ar y wybodaeth ddiweddaraf am waith ffordd, ffyrdd sydd wedi cau a dargyfeiriadau sydd wedi'u cofrestru yn Sir y Fflint.

Map rhyngweithiol o waith ffordd a ffyrdd sydd wedi cau

Map rhyngweithiol o waith ffordd, cau ffyrdd a gwyriadau byw a chynlluniedig. Gosodwch rybuddion e-bost ar gyfer gwaith ffordd sydd i ddod.

PDFs Gwaith Ffyrdd

Gweler y gwaith ffordd presennol ar ffurf PDF y gellir ei lawrlwytho

Rhestr Gwaith Ffyrdd

Gwaith ffordd presennol yn Sir y Fflint