Alert Section

Casgliadau dillad elusennol ffug


Mae nifer o gwmnïau masnachol yn honni’u bod yn casglu dillad i’w dosbarthu ymhlith elusennau, ond mewn gwirionedd, maen nhw’n gwerthu’r dillad am elw. Gall y negeseuon amrywio o ‘bydd eich cyfraniad yn mynd at deuluoedd tlawd yn Nwyrain Ewrop’ i ‘bydd yr elw’n helpu’r anghenus’. Ond mewn gwirionedd, yr un yw natur fasnachol y fenter – gwneud elw.

Gall nifer o ganllawiau helpu i wahaniaethu rhwng y rhai didwyll a’r rhai ffug: Gan roi mwy diogel - cyngor i'r cyhoedd

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu amheuon a yw’r elusen yn gyfreithlon, chwilio'r Cofrestr o Elusennau


Cysylltwch â ni

Rhif ffôn Cyngor i ddefnyddwyr: Cymraeg 0808 223 1144, Saesneg 0808 223 1133

Rhif ffôn Cyngor i fusnesau: 01352 703181 (Dim ond am faterion sy’n codi rhwng busnesau a defnyddwyr y byddwn yn rhoi cyngor busnes; nid ydym yn rhoi cyngor am faterion sy’n codi rhwng busnesau)

E-bost: trading.standards@flintshire.gov.uk

Ysgrifennwch at:
Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir y Fflint,
Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd,
Neuadd y Sir,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint,
CH7 6NF

Ewch i:
Ty Dewi Sant,
St. David’s Park,
Ewlo,
Sir Y Fflint

Oriau agor ein Swyddfa yw rhwng 08:30 a 17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener