Alert Section

Safonau Masnach

Cyngor ar eich hawliau fel defnyddiwr, osgoi sgamiau a throseddau stepen y drws, diogelwch cynhyrchion a benthyca arian

Casgliadau dillad elusennol ffug

Gall nifer o ganllawiau helpu i wahaniaethu rhwng y rhai didwyll a'r rhai ffug

Diogelwch cynnyrch

Cyngor ar ddiogelwch cynhyrchion a sut i roi gwybod am gynhyrchion anniogel

Nwyddau a gwasanaethau anfoddhaol

Beth i'w wneud os ydych yn dymuno cwyno am nwyddau a gwasanaethau anfoddhaol

Nwyddau ffug

Cyngor ynghylch prynu nwyddau ffug, eich hawliau a sut i roi gwybod i ni amdanynt

Trosedd ar y trothwy

Cyngor ynghylch atal trosedd ar y trothwy, eich hawliau a sut i roi gwybod am ddigwyddiad

Twyll – sut i osgoi cael eich twyllo a sut i roi gwybod am dwyll

Peidiwch â dioddef sgiâm – rhaid ichi ei deall hi! Sut i osgoi sgamiau a dwyn hunaniaeth

Uned Fenthyca Arian Anghyfreithlon Cymru

Mae swyddogion arbenigol ar gael i gefnogi a chynorthwyo dioddefwyr a chynghori ar ddyledion a phroblemau eraill