Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

"Rascals Bach Iach"

Published, 04/05/2017

Mae Grŵp Chwarae Little Rascals yng Nghei Connah yn dathlu ar ôl dod yn gylch chwarae cyntaf yn Sir y Fflint i gwblhau Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy.
Gweithiodd staff y grŵp chwarae gyda phlant a rhieni i wella chwe maes y mae'r cynllun yn ymdrin â nhw:
· Maeth ac Iechyd y Geg
· Gweithgareddau Corfforol / Chwarae Bywiog
· Iechyd Meddyliol ac Emosiynol, Lles a Pherthnasau
· Amgylchedd
· Diogelwch
· Hylendid
· Iechyd a Lles yn y Gweithle
Mae hwn yn gynllun cenedlaethol a reolir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, sy'n cael ei gydlynu yn Sir y Fflint fel estyniad i'r Cynllun Ysgolion Iach.
Mae Little Rascals wedi bod yn cymryd rhan yn y Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy ers 2013, gan dderbyn cyngor, hyfforddiant a chymorth gydag adnoddau. Maen nhw wedi llwyddo i hyrwyddo hylendid, gweithgarwch corfforol, bwyta'n iach a sgiliau cymdeithasol ymhlith y plant yn eu gofal.
Mae Meithrinfa Ddydd Sunray, Nercwys, Amanda Calloway (Gwarchodwr Plant o Dreuddyn) a Grŵp Chwarae'r Santes Gwenffrewi hefyd wedi cwblhau pob agwedd ar y cynllun yn ddiweddar.
Dywedodd Prif Swyddog Addysg ac Ieuenctid Sir y Fflint, Ian Budd:
"Mae arferion iach yn cael eu sefydlu yn y blynyddoedd cynnar, ac felly mae gweithwyr proffesiynol y blynyddoedd cynnar yn bobl ddelfrydol i annog byw'n iach. Mae ganddyn nhw'r potensial i wneud cyfraniad enfawr at iechyd a lles y plant yn eu gofal ac mae'r Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy yn eu helpu nhw i wneud hynny. Mae staff yr holl leoliadau wedi dangos ymrwymiad gwirioneddol i'r cynllun ac i les y plant, ac maen nhw'n haeddu cydnabyddiaeth am eu gwaith caled."


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint