Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Gorsaf Parkway

Published, 14/05/2018

Parkway yw'r orsaf reilffordd newydd arfaethedig yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy.

Bydd yr orsaf wedi ei lleoli ar y Lein rhwng Wrecsam a Bidston, gyda mynediad uniongyrchol i'r parc. Bydd gan yr orsaf gysylltiadau â gwasanaeth gwennol a fydd yn cymudo o gwmpas y pedair ardal a datblygiad arfaethedig Porth Y Gogledd.

Bu Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a Chefn Gwlad Cyngor Sir Y Fflint, y Cynghorydd Carolyn Thomas ar ymweliad diweddar â'r safle gyda swyddogion Gwasanaethau Stryd sydd wedi gweithio'n galed ar y cynlluniau a'r cysyniad metro, ac sydd bellach yn rheoli'r prosiect drwy weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

"Mae'n wych bod y rheilffordd i'r parc yn mynd i gael ei defnyddio. Bydd yr orsaf hon o fudd i lawer o bobl sydd eisoes yn gweithio yn yr ardal a bydd o bosib yn cynnig cyfleoedd i fwy o bobl allu cyrraedd gwaith yma o rannau eraill o Sir y Fflint a'r tu hwnt.
Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint