Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Gwelliannau i'r A5104, Penyffordd

Published, 06/02/2017

Disgwylir y bydd gwaith yn dechrau ar 13 Chwefror i wella'r A5104 o Benyffordd i Frychdyn.

Bydd y gwaith yn cynnwys nifer o fesurau diogelwch ffordd a fydd yn cynnwys disodli goleuadau stryd, uwchraddio arwyddion traffig a gwelliannau i gyffyrdd ar hyd y ffordd.

Dywedodd y Cynghorydd Bernie Attridge, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a'r Dirprwy Arweinydd:

'Mae'r Cyngor wedi llwyddo i dderbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwelliannau diogelwch yn y safle hwn lle y bu sawl damwain ddifrifol dros y blynyddoedd diwethaf, ac rydym yn falch ein bod yn gallu gwella diogelwch y ffordd ar gyfer holl ddefnyddwyr y ffordd.'


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint