Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Datgelu Hanes y Gweithfeydd Dur

Published, 22/05/2018

Fe fydd arddangosfa newydd sbon yn ymwneud â'r gweithfeydd dur yn cael ei datgelu ddydd Iau, 24 Mai am 2.00pm yn y Quay Watermen's Association (QWA) Canolfan Dreftadaeth y Kathleen and May, Dock Road, Cei Connah.

Fel rhan o gynllun ‘Rhoi'r Cei yn ôl yng Nghei Connah' Cronfa Dreftadaeth y Loteri a sicrhawyd gan y QWA, mae Dur Tata yn cyfrannu bwrdd hanes dur 3m x 1m gyda lluniau o'r cludo dur ar longau ar Afon Dyfrdwy.

Mae cyn weithwyr dur wedi eu gwahodd i ddod draw i gwrdd â hen gydweithwyr a staff newydd wrth i Ddur Tata ymuno â'r QWA a Chyngor Sir y Fflint i ddarparu'r dehongliad mwyaf cyfredol o dreftadaeth ddur Sir y Fflint i ymwelwyr a phobl leol.

Dywedodd Cadeirydd y QWA Paula Ellis:

"Rydym yn ddiolchgar iawn i Ddur Tata am gyfrannu'r panel gwybodaeth hwn ac am gefnogi'r QWA yn ein hymdrechion treftadaeth a chymunedol.

"Mae Canolfan Dreftadaeth y QWA yn edrych dros yr afon a'r gweithfeydd dur ac felly dyma'r lleoliad gorau yn Sir y Fflint i ganfod mwy am Dreftadaeth Ddiwydiannol y sir wrth ymlacio gyda phaned o goffi a darn o gacen yn ein caffi bendigedig.

Dywedodd y Cynghorydd Bernie Attridge, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir y Fflint ac aelod lleol:

"Dyma'r tro cyntaf i ni allu arddangos gwybodaeth am wreiddiau'r diwydiant dur ar Lannau Dyfrdwy ac rydym yn falch iawn o gefnogi'r QWA Tata wrth iddynt ddarparu'r cyswllt hwn i'n cymunedau ei fwynhau drwy Brosiect Cronfa Dreftadaeth y Loteri a'n Gwasanaeth Cefn Gwlad."

"Dwi'n siŵr y bydd nifer o weithwyr dur presennol a chyn weithwyr dur, pobl leol ac ymwelwyr sy'n defnyddio Llwybr Arfordir Cymru wrth eu bodd gyda'r panel a'r amlygrwydd mae'n ei roi i dreftadaeth ddiwydiannol falch yr ardal."

Dywedodd Bill Duckworth, Rheolwr Safle Dur Tata:

"Mae'r diwydiant dur yng Nglannau Dyfrdwy wedi newid yn sylweddol dros y blynyddoedd, ond yr hyn sydd wedi bod yn gyson yw'r cysylltiad cryf gydag Afon Dyfrdwy a'r rôl y mae wedi ei chwarae yn y diwydiant.

"Mae Dur Tata yn Shotton yn hynod o falch o allu cefnogi Canolfan Dreftadaeth y QWA drwy gyfrannu'r bwrdd hanesyddol a fydd yn helpu cenedlaethau'r dyfodol i ddeall beth arferai ddigwydd yma a'r rôl bwysig mae wedi chwarae yn llunio'r gymuned hon.'

Yn ddiweddarach yn y flwyddyn bydd cyfres newydd o baneli hanesyddol wedi eu lleoli ar hyd glannau'r Afon Dyfrdwy yn cael eu hychwanegu a fydd yn ymdrin â masnach, pysgota, treftadaeth a bywyd gwyllt. Cadwch olwg am y Penwythnos Celfyddydau Morwrol ar Fehefin 2 a 3 a chyfres o weithgareddau ar ôl ysgol a fydd yn dod ag Afon Dyfrdwy yn ôl i'r gymuned.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Mike Taylor Ceidwad Arfordirol ar 07711 438127 neu'r QWA ar 01244 818029.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint