Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Bwrdd NEW Homes yn ymweld â'u cartrefi newydd

Published, 21/06/2017

Yn ddiweddar gwnaeth Bwrdd NEW Homes ymweld â'r cynllun tai gwerth £7.77m o 62 o gartrefi fforddiadwy newydd yng nghanol tref y Fflint.
Gwnaeth North East Wales Homes Ltd (NEW Homes) a Chyngor Sir y Fflint ddatblygu dull arloesol o ariannu'r cynllun lle mae'r Cyngor wedi darparu benthyciad cyllid cyfalaf i NEW Homes.
Dywedodd y Cynghorydd Bernie Attridge, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir y Fflint a Chadeirydd NEW Homes:
"Rwyf wrth fy modd bod saith o gartrefi NEW Homes wedi'u trosglwyddo i'r tenantiaid cyntaf y mis hwn. Mae hwn yn gynllun arloesol a bydd yn gwella'r cynnig tai i bobl sy'n byw yn y Fflint."
Yn ychwanegol at y 62 o gartrefi fforddiadwy, bydd y cynllun hefyd yn darparu 30 o gartrefi Cyngor newydd ar y safle.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint