Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Codi arian

Published, 26/05/2017

Yn ddiweddar cyflwynodd cyn Gadeirydd Cyngor Sir y Fflint, Peter Curtis, a'i gonsort, Mrs Jenny Curtis, sieciau gwerth cyfanswm o £7,855 i'w helusennau dynodedig.
Ers iddo gael ei ethol fis Mai diwethaf, mae Cynghorydd Curtis wedi cefnogi NEWCIS, Cefnogi Gofalwyr yn y Gymuned a Hosbis St Kentigern. Derbyniodd y ddau elusen £3,500 yr un.
Cyflwynodd Cynghorydd Curtis y sieciau i gynrychiolwyr y ddwy elusen yn Neuadd y Sir, yr Wyddgrug, gan gloi blwyddyn lwyddiannus fel Cadeirydd. Cafodd gweddill yr arian ei rannu rhwng elusennau lleol eraill.


Yn y llun: Cynghorydd Curtis a'i Gonsort gyda Laura Parry o Hosbis St Kentigern a Claire Parry a Jean Roddan o Newcis


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint