Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Ymweliad ysgol

Published, 23/05/2018

Crosawodd yr Cadeirydd Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Paul Cunningham a'i Gonsort, Mrs Joan Cunningham, aelodau o'r Cyngor Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Gwenffrewi, Treffynnon, yn ddiweddar. Aethant i Ystafell y Cadeirydd a Siambr y Cyngor am sesiwn holi ac ateb.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint