Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Sir y Fflint yn cydnabod canmlwyddiant yr Awyrlu

Published, 18/04/2018

Gan fod RAF100 wedi'i lansio ym mis Ebrill, bu i Gyngor Sir y Fflint nodi'r achlysur drwy godi Lluman yr Awyrlu Brenhinol yn Neuadd y Sir.

Mae RAF100 yn ymgyrch ar draws y DU i nodi 100 mlynedd ers ffurfio awyrlu cyntaf – ac enwocaf – y byd. Wrth fyfyrio ar ei hanes balch o wasanaethu'r gwledydd, mae'r Awyrlu eleni'n coffáu gwasanaeth ac aberth y rhai a fu, gan ddiolch i'r dynion a'r merched sydd yn ac sydd wedi gwasanaethu am eu hymroddiad ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf fel y gallwn, gyda'n gilydd, barhau i siapio ein byd am y 100 mlynedd nesaf a thu hwnt.
Dywedodd y Cynghorydd Brian Lloyd, Cadeirydd Cyngor Sir y Fflint:
"Mae Cyngor Sir y Fflint yn falch o sefyll gyda sefydliadau eraill i ddathlu ein hawyrlu enwog. Fel teyrnged i ymrwymiad, dewrder a hunanaberth y rhai sy'n gwasanaethu yn yr Awyrlu heddiw a rhai'r gorffennol, rydyn ni'n codi Lluman yr Awyrlu yn Neuadd y Sir. Mae rhan bwysig i'r Awyrlu yn hanes y DU ac mae'n parhau i warchod ac amddiffyn ein gwledydd a'u buddiannau tramor.'
Dywedodd y Cynghorydd Andy Dunbobbin, Cefnogwr y Lluoedd Arfog:
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi ymrwymo i gefnogi pob un o'n Lluoedd Arfog a'u cyn-wasanaethwyr ac, fel Cefnogwr y Lluoedd Arfog, rydw i'n falch bod Sir y Fflint heddiw yn cydnabod dynion a merched dewr yr Awyrlu wrth iddo ddathlu ei ganmlwyddiant.'
Am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau ar draws y DU, ewch i https://www.raf.mod.uk/raf100/.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint