Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Cam Cyntaf Rhwydwaith Trafnidiaeth Integredig ar gyfer Sir y Fflint

Published, 28/02/2018

Mae Cyngor Sir y Fflint yn falch o gyhoeddi dechrau i'r weledigaeth trafnidiaeth strategol gyda gwaith adeiladu seilwaith llwybr beiciau a safle bws ar Barth 3, Parth Menter Glannau Dyfrdwy diolch i gyllid grant gan Llywodraeth Cymru.

Bydd y gwaith yn cynnwys llwybr beiciau i bob busnes ar y parth, seilwaith safle bws newydd yn cynnwys cabanau aros bysiau newydd, rheoli parcio ar y stryd a system un ffordd.

Mae'r gwaith i fod i ddechrau dydd Llun, 5 Mawrth a bydd yn para am 12 wythnos. Bydd mynediad i eiddo a busnesau unigol ar gael, er mae'n bosib y bydd peth oedi pan fydd gwaith yn cael ei wneud.

Mae Cyngor Sir y Fflint a'n contractwr Roadway Civil Engineerig Ltd yn ymddiheuro am unrhyw oedi ac amhariad y bydd y gwaith cynnal a chadw hanfodol hwn yn ei achosi, a byddwn yn gwneud y gwaith cyn gynted ag y gallwn.

Dywedodd Aelod Cabinet Strydwedd a Chludiant Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Carolyn Thomas:

"Rydw i'n falch iawn ein bod yn bwrw ‘mlaen gyda gweledigaeth trafnidiaeth ar gyfer Sir y Fflint a Gogledd Cymru, i gysylltu pobl gyda'r ardal waith pwysig hon. Dyma un o sawl cynllun cyffrous sydd ar y gweill a fydd yn integreiddio pob dull trafnidiaeth i annog gwasanaeth cludiant cyhoeddus cynaliadwy, fforddiadwy ac ecogyfeillgar. Mae cam allweddol hwn y cynllun yn dangos ymrwymiad y gweinyddwr presennol i'r rhwydwaith trafnidiaeth gan gydweithio gyda Llywodraeth Cymru. Wrth symud ymlaen, byddwn yn chwilio am gyfleoedd o bob ardal i'w cysylltu â datrysiadau trafnidiaeth gynaliadwy."


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint