Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Dathliad y teithwyr amser o wanwyn

Published, 22/03/2018

Mae Archifdy Sir y Fflint unwaith eto'n gwahodd teithwyr amser ifanc i ddod i blannu hadau'r hanner tymor hwn.

Bydd dathliad y Teithwyr Amser Bychain o wanwyn yn cael ei gynnal ddydd Mercher 4 Ebrill am 10.30am yn y Swyddfa Gofnodion ym Mhenarlâg.

Gall babanod a phlant hyd at 7 oed ddod draw gyda'u rhieni, gofalwyr neu warcheidwaid i gael hwyl yn dysgu am hanes trwy luniau, storïau, crefftau a cherddoriaeth.

Bydd y sesiwn yn para awr ac mae'r cyfan yn rhad ac am ddim.

Mae archebu lle'n hanfodol, felly peidiwch ag oedi! I archebu lle, neu i gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at archives@flintshire.gov.uk neu ffoniwch 01244 532364.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint