Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Dweud eich dweud!

Published, 06/03/2017

Dweud eich dweud ar faterion lleol a defnyddio eich pleidlais ar ddiwrnod yr etholiad Cyngor Cymuned Tref a Chyngor Sir dydd Iau, 4 Mai.
Mae paratoadau yn cael eu gwneud ar gyfer y bleidlais ac mae gan breswylwyr Sir y Fflint tan ddydd Iau, 13 Ebrill i sicrhau ei bod wedi cofrestru i bleidleisio. Fel arall, mae gan breswylwyr tan 5pm dydd Mawrth, 18 Ebrill i wneud cais am bleidlais drwy'r post a than 5pm dydd Mawrth, 25 Ebrill i wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy.
Gellir cyflwyno enwebiadau ymgeiswyr drwy'r tîm Cofrestru Etholiadol y Cyngor o ddydd Llun, 20 Mawrth tan 4pm dydd Mercher, 4 Ebrill, a bydd rhestr lawn o'r ymgeiswyr ar gael ar wefan y Cyngor (www.flintshire.gov.uk) dydd Iau, 5 Ebrill.
Dywedodd Colin Everett, y Swyddog Canlyniadau:
"Mae'r Tîm Cofrestru Etholiadol y Cyngor sy'n brofiadol a llawn gwybodaeth, yn trefnu'r etholiadau ac yn rhoi cyngor a gwybodaeth i bleidleiswyr ac i ddarpar ymgeiswyr.
"Mae'n bwysig bod pobl yn defnyddio eu hawl i bleidleisio ac i sicrhau nad ydynt wedi'u difreinio oherwydd nad ydynt wedi cofrestru i gymryd rhan yn yr etholiadau sydd ar ddod. Mae pleidleisio hefyd yn sicrhau eich bod yn cael rhoi eich barn ar faterion a gwasanaethau lleol, a gallai bod ar y gofrestr etholwyr gynnal eich statws credyd.
"Ni ddylai pobl gymryd arnynt y gallent bleidleisio oherwydd eu bod wedi cofrestru i bethau eraill megis Treth Y Cyngor. Os oes amheuaeth, dylai preswylwyr gysylltu â'n Tîm Cofrestru Etholiadol i wirio a ydynt wedi cofrestru i bleidleisio."
Dim ond ychydig o funudau y mae'n cymryd i gofrestru i bleidleisio: cofrestrwch ar-lein yn https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu ffoniwch y Tîm Cofrestru Etholiadol ar 01352 702412.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint