Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Gwasanaeth Dinesig y Cadeirydd

Published, 02/07/2018

Bob blwyddyn, mae Cyngor Sir y Fflint yn cynnal gwasanaeth dydd Sul Dinesig yn agos at ddechrau blwyddyn newydd y Cyngor, sy'n dechrau ym mis Mai.

Cadeirydd newydd y Cyngor sy'n dewis yr Eglwys. Mae Cadeirydd y Cyngor yn dewis aelod o'r clerigwyr i weithredu fel ‘Caplan y Cadeirydd' yn ystod eu blwyddyn mewn swydd. Eleni, Y Parchedig B Harvey, Rheithor y Fflint yw'r Caplan, a chynhaliwyd y Gwasanaeth Dinesig yn Eglwys y Santes Fair a Dewi Sant yn Fflint ar 1 Gorffennaf 2018.

Mynychwyd y gwasanaeth gan Uchel Siryf Clwyd, y Foneddiges Hanmer a'i gŵr, Yr Arglwydd a'r Arglwyddes Jones, ASau lleol, ACau, Cynghorwyr, swyddogion Cyngor Sir y Fflint, pwysigion awdurdodau cymdogol a chynghorau tref a chymuned a theulu a ffrindiau'r Cadeirydd.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint