Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Eich pleidlais chi yw hwn!

Published, 02/05/2017

Dydd Iau 4 Mai yw'r diwrnod lle bydd pleidleiswyr yn Sir y Fflint ac ar draws Cymru yn cael dweud eu dweud ar bwy fydd yn eu cynrychioli ar eu cyngor sir a'u cynghorau tref a chymuned lleol.

Dylai pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio fod wedi derbyn cerdyn yn nodi manylion yr orsaf bleidleisio lle y gallant fwrw eu pleidlais. Does dim angen i chi ddod â hwn ar y diwrnod, ond os nad ydych wedi derbyn cerdyn yna ffoniwch 01352 702327, 702329 neu 702412 os gwelwch yn dda i ganfod lle mae eich gorsaf bleidleisio - mae'n bosibl na fydd yr un fath â'r tro diwethaf i chi bleidleisio!

Bydd y rhan fwyaf o bobl yn pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio, ac maent ar agor o 7am tan 10pm ddydd Iau, 4 Mai. Pan gyrhaeddwch, fe ofynnir i chi gadarnhau eich enw a'ch cyfeiriad, a byddwch yn derbyn eich papur pleidleisio. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen cymorth arnoch, bydd staff ar gael i'ch helpu.

Mae yna nifer o Wardiau lle nad oes cystadleuaeth am y seddi ac ni fydd y Gorsafoedd Pleidleisio ar agor. Caiff y Gorsafoedd Pleidleisio hynny eu rhestru isod:

Llyfrgell Gymunedol Bagillt, Bagillt
Neuadd Gymunedol Trem Afon, Ffordd Treffynnon, Bagillt
Adain Gymunedol, Ysgol Bryn Garth, Penyffordd
Canolfan Gymunedol, Talacre
Canolfan, Ffynnongroyw
Ysgoldy Eglwys Unedig Ddiwygiedig Sant Ioan, Y Fflint
Neuadd Gymunedol Cilfan, Cornist, Y Fflint
Canolfan Ieuenctid, Ffordd y Gogledd, Treffynnon
Canolfan Gymunedol, Holway
Neuadd Eglwys Dewi Sant, Lôn Dewi Sant, Yr Wyddgrug
Canolfan Ieuenctid, Penyffordd
Ysgol Ioan Fedyddiwr, Ffordd Caer, Penymynydd
Canolfan Gymunedol, Hafan Deg, Treuddyn


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint