Hafan>
Hafan > Preswyl > Archif Newyddion

Archif Newyddion

Cyhoeddi rhagor o ddyddiadau ar gyfer Clybiau Menter Sir y Fflint

Published, 15/05/2018

Mae rhagor o ddyddiadau wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer dau Glwb Menter yn Sir y Fflint.
Gall mynychu un o'r Clybiau yma roi cymorth i entrepreneur addawol gyrraedd y cam nesaf - boed chi newydd gychwyn arni neu os ydych chi'n fusnes sefydledig sydd yn chwilio am syniadau newydd ac ysbrydoliaeth.
Mae'r Clybiau yn rhad ac am ddim ac mae'n gwahodd siaradwyr a chynghorwyr o asiantaethau eraill. Mae'r sesiynau bob amser yn gyfeillgar, yn llawn gwybodaeth ac yn llawn egni, cydweithrediad, ysbrydoliaeth a syniadau!
Dywedodd un person sydd wedi symud i'r ardal yn ddiweddar ac a fynychodd y Clwb Menter gwreiddiol yn Shotton: "Mae'r clwb yma wedi rhoi llawer o gymorth ac anogaeth i mi, mae wedi bod yn wych. Mae aelodau eraill yn rhannu syniadau ac yn rhoi adborth adeiladol mewn amgylchedd diogel. I mi sydd wedi symud i'r ardal yn ddiweddar, mae wedi bod yn gyfle i mi wneud ffrindiau da hefyd."
Mae'r Clwb yn dal i gwrdd bob pythefnos yn Ystafell Gloucester yng Nghanolfan Fenter Glannau Dyfrdwy rhwng 10:30am a 12:30pm. Y dyddiadau nesaf ydi 18 Mai, 1, 15 a 29 Mehefin a 13 a 27 Gorffennaf.
Cynhaliodd y Clwb Menter mwyaf newydd ei gyfarfod cyntaf yn Nhreffynnon ddydd Mercher, 9 Mai rhwng 1:30pm a 3:30pm yn Kim Inspire, The Hub, Park Lane. Roedd yn canolbwyntio ar gefnogaeth a chyfleoedd rhwydweithio a chafodd y gweithdai eu cyflwyno gan Sandra Donoghue "Mingle for Business", y mae ei phrofiad o weithio gyda grŵp Shotton wedi bod yn llwyddiannus iawn.
Y dyddiadau nesaf y bydd Clwb Menter Treffynnon yn cwrdd ydi: 23 Mai, 6 a 20 Mehefin, 4 a 18 Gorffennaf.
Os hoffech gofrestru, cysylltwch â Beverly Moseley ar beverly.moseley@flintshire.gov.uk neu 01244 846090.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint

Twitter Sir y Fflint