Alert Section

Cynllunio - canllawiau i fusnesau


A oes angen caniatâd arnaf?

Gall rhai mathau o waith gael eu gwneud heb fod angen caniatâd cynllunio (yn amodol ar feini prawf penodol); gelwir hyn yn ddatblygiad a ganiateir. Dengys y canllawiau isod ble, yn gyffredinol, y bydd angen cais am ganiatâd penodol a ble na fydd.

Mae’r adran prosiectau cyffredin ar y Porth Cynllunio hefyd yn cynnwys rhestr o dros 30 o ganllawiau sydd wedi’u teilwra, gan gynnwys: 

Bydd codi adeiladau newydd bron bob amser yn golygu bod angen cais am ganiatâd cynllunio

Am unrhyw newidiadau eraill cysylltwch â ni i gael cyngor. Ffoniwch 01352 703331 neu ebost rhdcynllunio@siryfflint.gov.uk

Beth arall ddylwn i ei ystyried?

Gwneud cais am ganiatâd cynllunio

Gwneud cais ar-lein, lawrlwytho ffurflenni, cael golwg ar ffioedd a chyngor ar beth i’w gynnwys