Alert Section

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Wedi ei ariannu gan Llwodraeth y Du

Newyddion Diweddaraf

Mae Cyngor Sir y Fflint yn falch o gyhoeddi bod dau ddeg tri o brosiectau wedi derbyn cyllid drwy ddyraniad Sir y Fflint o Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU. Ariennir 14 prosiect sir a 9 prosiect aml awdurdod lleol (sy’n cynnwys Sir y Fflint) yn gyfan gwbl neu’n rhannol gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU a byddant yn derbyn ychydig dros £11 miliwn o’r cyllid.

Cewch wybodaeth am y prosiectau amrywiol, beth maent yn ei gynnwys, pwy sy’n cael eu cefnogi a’r manylion cyswllt perthnasol yma.


Wedi'i yrru gan Ffyniant Bro 
 
 
 
 
 
Powered by Levelling Up (Welsh) 

Gwybodaeth Gefndir

Gwybodaeth gyffredinol am Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Gogledd Cymru a safbwynt Sir y Fflint.

Prosiectau wedi'u Cymeradwyo

Gwybodaeth am brosiectau'r Gronfa Ffyniant Gyffredin sydd wedi cael eu cymeradwyo a manylion cyswllt perthnasol.

Y Broses Ymgeisio

Sut yr oedd ceisiadau yn cael eu cyflwyno a'r meini prawf allweddol o ran ystyried a chymhwyster.

Y Broses Benderfynu

Sut yr oedd prosiectau yn cael eu dewis a'u cymeradwyo am gymorth gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Canllawiau a Gwybodaeth Bellach

Dogfennau a gwefannau sy'n gallu darparu canllawiau a gwybodaeth bellach am Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.