Alert Section

Canllawiau a Gwybodaeth Bellach

Dogfennau a gwefannau sy'n gallu darparu canllawiau a gwybodaeth bellach am Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Wedi ei ariannu gan Llwodraeth y Du

Mae nifer o ddogfennau a gwefannau ar gael i gynorthwyo ymgeiswyr gyda chanllawiau a gwybodaeth bellach.

Canllawiau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU:

Prosbectws Cronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y Du

https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.cy

Ymyraethau, Amcanion, Canlyniadau, Allbynnau Cronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU

https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-interventions-outputs-and-indicators/interventions-list-for-wales

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1068877/UKSPF_Wales_outputs_and_outcomes.pdf


Strategaethau Allweddol:

Fframwaith Economaidd Gogledd Cymru

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/fframwaith-economaidd-rhanbarthol-gogledd-cymru.pdf

Cynllun Twf Gogledd Cymru

https://uchelgaisgogledd.cymru/cynllun-twf/

RSP Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth Gogledd Cymru 2023-25

Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth Gogledd Cymru

Cynllun Cyngor Sir y Fflint

https://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Council-Democracy/Council-Plan-and-Well-Being-Objectives/Council-Plan-2022-23.pdf

Cynllun Lles Sir y Fflint

https://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Policy-and-Performance/PSB/A-Well-being-Plan-for-Flintshire-2021-22.pdf

Cynllun Cydraddoldeb Strategol

https://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Diversity-and-Equality/Strategic-Equality-plan-2020-2024.pdf


Gellir anfon unrhyw ymholiadau i: CronfaFfyniantGyffredinSiryFflint@siryfflint.gov.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Levelling Up (Welsh)