Alert Section

Ardal Anheddiad Cam Un - Bwcle - 28 Chwefror 2022

Yn y cyfnod cyn cyflwyno deddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer cyfyngiadau cyflymder 20mya, cafodd wyth cymuned ar hyd a lled Cymru eu dewis ar gyfer cam cyntaf y rhaglen genedlaethol.

Fel rhan o’r Rhaglen Anheddiad Cam Un hwn, cafodd cyfyngiadau cyflymder 20mya eu cyflwyno ym Mwcle, Mynydd Isa, New Brighton, Drury, Burntwood, Bryn y Baal ac Alltami ar 28 Chwefror 2022.

Yn gyffredinol o blaid 20mya ar stadau preswyl ac o amgylch ysgolion, mynegodd pobl leol bryder ynglŷn â’i gyflwyno ar brif ffyrdd a strydoedd (prif lwybrau allweddol). 

Yn ymwybodol o’r pryderon hyn, mae trafodaethau rhwng Cyngor Sir y Fflint a Llywodraeth Cymru wedi bod yn digwydd dros y 12 mis diwethaf ac mae’r Cyngor wedi bod yn casglu barn trigolion lleol i helpu i hysbysu adolygiad a deall pryderon ynglŷn â ffyrdd penodol. 

Gan ymrwymo i gyhoeddi canfyddiadau’r adolygiad hwn erbyn diwedd Mawrth 2023 mae’r dudalen hon yn cynnwys: 

  • trosolwg cyffredinol o’r adborth o’r digwyddiadau ymgysylltu â'r cyhoedd ac arolwg aelwydydd
  • canlyniadau ailasesiad y Cyngor o ffyrdd lleol ym Mwcle a’r ardal gyfagos

Fe fydd gwersi a ddysgwyd gan y Cyngor yn ystod Rhaglen Anheddiad Cam Un nawr yn cael eu hymgorffori i’r gwaith o gynllunio ar gyfer cyflwyno 20mya yn genedlaethol ar 17 Medi 2023.

Mae’r adborth a gasglwyd a chanlyniadau ailasesiad y Cyngor o ffyrdd lleol hefyd wedi eu trosglwyddo i Lywodraeth Cymru ar gyfer eu hystyried.

Canfyddiadau'r Arolwg i Aelwydydd a'r Sesiynau Gwybodaeth i'r Cyhoedd

Adborth gan drigolion a gymerodd ran yn y sesiynau gwybodaeth 20mya

Canlyniadau'r ailasesiad o ffyrdd lleol

Canlyniadau'r ailasesiad o ffyrdd lleol

Gweithredu cyfyngiadau 20mya ar ffyrdd lleol (Sleidiau Digwyddiad Gwybodaeth i'r Cyhoedd)

Rhan y Cyngor o ran gweithredu deddfwriaeth 20mya Llywodraeth Cymru

Cyfyngiadau cyflymder 20mya Bwcle - sesiynau gwybodaeth

Gwybodaeth am cyfyngiadau cyflymder 20mya Bwcle - sesiynau gwybodaeth

Cyflwyno ardaloedd 20mya ar draws Bwcle

Cyflwyno ardaloedd 20mya ar draws Bwcle

Ymgynghoriad 20MPH Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cyflwyno terfyn cyflymder o 20mya ar ffyrdd cyfyngedig ar draws Cymru.

Llinell Amser 20mya

Ymgynghoriad 20mya Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cyflwyno terfyn cyflymder o 20mya ar ffyrdd cyfyngedig ar draws Cymru 

Cyhoeddedig: 11 Mawrth 2021

Cyflwyno ardaloedd 20mya ar draws Bwcle

Cyflwyno ardaloedd 20mya ar draws Bwcle

Cyhoeddedig: 14 Ebrill 2022

Arolwg Cartrefi 20mya

Arolwg Cartrefi 20mya

Cyhoeddedig: Tachwedd/Rhagfyr 2022

Cyfyngiadau cyflymder 20mya Bwcle - sesiynau gwybodaeth

Gwybodaeth am gyfyngiadau cyflymder 20mya Bwcle - sesiynau gwybodaeth

Cyhoeddedig: 16 Ionawr 2023

Gweithredu cyfyngiadau 20mya ar ffyrdd lleol

Rhan y Cyngor o ran gweithredu deddfwriaeth 20mya Llywodraeth Cymru

Cyhoeddedig: Mawrth 2023

Canfyddiadau'r Arolwg i Aelwydydd a'r Sesiynau Gwybodaeth i'r Cyhoedd

Adborth gan drigolion a gymerodd ran yn y sesiynau gwybodaeth 20mya

Cyhoeddedig: Mawrth 2023

Canlyniadau'r ailasesiad o ffyrdd lleol

Canlyniadau'r ailasesiad o ffyrdd lleol

Cyhoeddedig: Mawrth 2023