Alert Section

Canlyniadau'r ailasesiad o ffyrdd lleol

Canlyniadau'r ailasesiad o ffyrdd lleol

Dros y 12 mis diwethaf, mae Cyngor Sir y Fflint wedi bod yn casglu barn trigolion lleol i helpu i lywio adolygiad a deall pryderon ynglŷn â ffyrdd penodol. O ganlyniad i’r adborth hwn, mae’r Cyngor wedi ailasesu nifer o ffyrdd ym Mwcle a’r ardaloedd cyfagos.

Gan ddefnyddio’r meini prawf eithrio a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2022, mae wyth ffordd leol bellach wedi’u dynodi fel rhai sydd â rhan hir a gwastad, sydd un ai’n bodloni’r eithriadau i gyfyngiadau terfyn cyflymder o 20mya, neu sydd angen asesiad pellach y tu allan i’r newid i 20mya yn y broses ddeddfwriaeth.  Bydd y ffyrdd yma rwan yn mynd drwy ymgynghoriad statudol ym mis Gorffennaf/Awst, a gan dibynnu ar ganlyniad hwnnw, bydd terfynau sydd wedi’u hailasesu’n cael eu cyflwyno ym mis Tachwedd.

Gellir cael gafael ar restr lawn o’r ffyrdd a nodwyd a lleoliadau’r eithriadau isod:

Eithriadau

A549 Ffordd Caer

A549 Ffordd Caer / A549 Chester Road
Agor A549 Ffordd Caer mewn ffenestr newydd
Mae'r map hwn yn dangos y lleoliadau ar A549 Ffordd Caer sydd wedi’u nodi fel ffordd gyfyngedig (i barhau ar 20mya) neu eithriad a nodwyd - i'w hysbysebu'n ffurfiol (30mya)

A549 Ffordd Yr Wyddgrug

A549 Ffordd yr Wyddgrug / A540 Mold Road
Agor A549 Ffordd Yr Wyddgrug mewn ffenestr newydd
Mae'r map hwn yn dangos y lleoliadau ar A549 Ffordd Yr Wyddgrug sydd wedi’u nodi fel ffordd gyfyngedig (i barhau ar 20mya) neu eithriad a nodwyd - i'w hysbysebu'n ffurfiol (30mya)

B5127 Ffordd Lerpwl

B5127 Ffordd Lerpwl / B5127 Liverpool Road
Agor B5127 Ffordd Lerpwl mewn ffenestr newydd
Mae'r map hwn yn dangos y lleoliadau ar B5127 Ffordd Lerpwl sydd wedi’u nodi fel ffordd gyfyngedig (i barhau ar 20mya) neu eithriad a nodwyd - i'w hysbysebu'n ffurfiol (30mya)

B5128 Church Road

B5128 Church Road
Agor B5128 Church Road mewn ffenestr newydd
Mae'r map hwn yn dangos y lleoliadau ar B5128 Church Road sydd wedi’u nodi fel ffordd gyfyngedig (i barhau ar 20mya) neu eithriad a nodwyd - i'w hysbysebu'n ffurfiol (30mya)

Bannel Lane

Bannel Lane
Agor Bannel Lane mewn ffenestr newydd
Mae'r map hwn yn dangos y lleoliadau ar Bannel Lane sydd wedi’u nodi fel ffordd gyfyngedig (i barhau ar 20mya) neu adran o gerbydau i'w hasesu yn unol â'r meini prawf terfyn cyflymder presennol (nid deddfwriaeth 20mya)

Drury New Road

Drury New Road
Agor Drury New Road mewn ffenestr newydd
Mae'r map hwn yn dangos y lleoliadau ar Drury New Road sydd wedi’u nodi fel ffordd gyfyngedig (i barhau ar 20mya) neu adran o gerbydau i'w hasesu yn unol â'r meini prawf terfyn cyflymder presennol (nid deddfwriaeth 20mya)

Padeswood Road South

Padeswood Road South
Agor Padeswood Road South mewn ffenestr newydd
Mae'r map hwn yn dangos y lleoliadau ar Padeswood Road South sydd wedi’u nodi fel ffordd gyfyngedig (i barhau ar 20mya) neu adran o gerbydau i'w hasesu yn unol â'r meini prawf terfyn cyflymder presennol (nid deddfwriaeth 20mya)

Drury Lane

Drury Lane
Agor Drury Lane mewn ffenestr newydd
Mae'r map hwn yn dangos y lleoliadau ar Drury Lane sydd wedi’u nodi fel ffordd gyfyngedig (i barhau ar 20mya) neu adran o gerbydau i'w hasesu yn unol â'r meini prawf terfyn cyflymder presennol (nid deddfwriaeth 20mya)

White Farm Road

White Farm road
Agor White Farm Road mewn ffenestr newydd
Mae'r map hwn yn dangos y lleoliadau ar White Farm Road sydd wedi’u nodi fel ffordd gyfyngedig (i barhau ar 20mya) neu eithriad a nodwyd - i'w hysbysebu'n ffurfiol (30mya)