Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Gadael i Chi Wybod 

Published: 15/04/2020

Yn y sefyllfa genedlaethol a rhyngwladol heriol hon sy'n datblygu'n gyflym, rydym yn adolygu'r trefniadau ar gyfer gwasanaethau'r Cyngor yn ddyddiol. Er mwyn eich diweddaru, rydym wedi datblygu tudalen we Coronavirus (Covid-19): diweddariad gwasanaethau’r cyngor.

Rydym hefyd wedi datblygu cyfres o gwestiynau cyffredin sydd ar ein gwefan.  Mae gwybodaeth am ein trigolion diamddiffyn wedi eu cynnwys yn y cwestiynau cyffredin hyn.

 

Byddem yn eich annog i gofrestru ar gyfer gwasanaeth bwletin e-bost y Cyngor.  Gallwch danysgrifio trwy ymweld â dewisiadau tanysgrifiwr. Fe allwch ddatdanysgrifio pryd bynnag y dewiswch chi.