Alert Section

Etholiadau a Cofrestru Etholiadol

Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am Etholiadau a Cofrestru Etholiadol

Cofrestru i bleidleisio

Yma fe welwch fanylion ar Gofrestru i Bleidleisio / Cofrestru Etholiadol Unigol (IER) a darganfod sut i bleidleisio.

Is-etholiadau Awst 2021

Cynhelir isetholiadau pan fo sedd yn mynd yn wag rhwng etholiadau

Is-etholiadau Hydref 2021

Cynhelir isetholiadau pan fo sedd yn mynd yn wag rhwng etholiadau.

Canfasiad Blynyddol 2021

Mae'r adran etholiadol yn cyflawni canfasiad blynyddol eleni a bydd yn dechrau ar 20 Gorffennaf tan 30 Tachwedd

Etholiadau a Chofrestru Etholiadol 2021

Etholiadau a Chofrestru Etholiadol

Etholiadau Senedd Cymru

Etholiadau Senedd Cymru

Pleidleiswr drwy'r ddirprwy

Pleidleiswr drwy'r ddirprwy

Pleidleiswr drwy'r post

Pleidleiswr drwy'r post

UK Parliamentary Elections (General Elections)

Etholiadau Seneddol y Deyrnas Unedig (Etholiadau Cyffredinol), Alun a Glannau Dyfrdwy, Delyn

Adolygiad o Ddosbarthiadau Etholiadol a Mannau / Gorsafoedd Pleidleisio 2019

Mae'n rhaid i ni gwblhau adolygiadau rheolaidd o'r llefydd y mae pobl yn mynd iddyn nhw er mwyn pleidleisio

Canlyniadau'r etholiad

Yma byddwch yn dod o hyd i fanylion am Canlyniadau'r etholiad

Etholiadau-Comisiynydd-Heddlu-a-Throseddu-2021

Etholiadau Comisinydd yr Heddlu a Throeseddu 2021

Y gofrestr etholiadol a'r gofrestr 'agored'

Y gofrestr etholiadol a'r gofrestr 'agored'

Treuliau Etholiad

Mae 'treuliau etholiad' yn golygu'r arian sydd ar ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol ei angen i brynu eitemau a gwasanaethau yn ystod ymgyrch etholiad.

Hysbysiad Preifatrwydd Swyddog Cofrestru Etholiadol /Swyddog Canlyniadau

Hysbysiad Preifatrwydd Swyddog Cofrestru Etholiadol /Swyddog Canlyniadau