Etholiadau a Cofrestru Etholiadol

Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am Etholiadau a Cofrestru Etholiadol

Canfasiad Blynyddol 2020

Mae'r adran etholiadol yn cyflawni canfasiad blynyddol eleni a bydd yn dechrau ar 20 Gorffennaf tan 30 Tachwedd

Etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2020

Etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2020

UK Parliamentary Elections (General Elections)

Etholiadau Seneddol y Deyrnas Unedig (Etholiadau Cyffredinol), Alun a Glannau Dyfrdwy, Delyn

Adolygiad o Ddosbarthiadau Etholiadol a Mannau / Gorsafoedd Pleidleisio 2019

Mae'n rhaid i ni gwblhau adolygiadau rheolaidd o'r llefydd y mae pobl yn mynd iddyn nhw er mwyn pleidleisio

Canlyniadau'r etholiad

Yma byddwch yn dod o hyd i fanylion am Canlyniadau'r etholiad

Y gofrestr etholiadol a'r gofrestr 'agored'

Y gofrestr etholiadol a'r gofrestr 'agored'

Treuliau Etholiad

Mae 'treuliau etholiad' yn golygu'r arian sydd ar ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol ei angen i brynu eitemau a gwasanaethau yn ystod ymgyrch etholiad.

Hysbysiad Preifatrwydd Swyddog Cofrestru Etholiadol /Swyddog Canlyniadau

Hysbysiad Preifatrwydd Swyddog Cofrestru Etholiadol /Swyddog Canlyniadau