Profi, Olrhain, Diogelu - Canllawiau a Chyngor ar Hunan-ynysu


Mae’r dudalen hon yn darparu cyngor a chymorth i drigolion Sir y Fflint sy'n gorfod hunan-ynysu ar ôl derbyn galwad gan Wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Gogledd Cymru.

Rheolau hunan-ynysu 

I dderbyn canllawiau ar sut i hunan-ynysu ac edrych ar ôl eich hun gartref os oes haint Covid-19 yn eich cartref ewch i: www.llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl 

Hunan-ynysu ar ôl bod tramor 

I dderbyn canllawiau ar y rheolau hunan-ynysu ar ôl bod tramor ewch i: www.llyw.cymru/eithriadau-rhag-hunanynysu-coronafeirws-covid-19-html

Pryd i archebu prawf

Os oes gennych chi symptomau Covid-19 yna archebwch brawf ar unwaith, hunan-ynyswch ac arhoswch gartref nes cewch chi’r canlyniadau. Am fwy o wybodaeth am ganlyniadau’r profion ewch i: www.llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Os ydych chi’n gyswllt i rywun sydd wedi derbyn prawf Covid-19 positif ac olrheiniwr cysylltiadau wedi cysylltu â chi i ddweud wrthych chi am hunan-ynysu, fe ddylech chi archebu prawf ar y diwrnod cyntaf y cewch chi’r symptomau. 

I archebu prawf ewch i: www.llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19 neu ffoniwch 119.

Dim ond pan fydd gennych chi symptomau y dylech chi archebu prawf.  

Cymorth ariannol

I dderbyn gwybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael ewch i: www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Council-Tax/Self-Isolation-Support-Payment.aspx 

Cymorth ymarferol pan fyddwch chi’n hunan-ynysu

Os ydi Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Gogledd Cymru wedi cysylltu efo chi ac wedi gofyn i chi hunan-ynysu, siaradwch efo’r aelod o’r tîm fydd yn eich ffonio ynglŷn ag unrhyw gymorth fydd arnoch chi ei angen yn ystod eich cyfnod yn hunan-ynysu.  

Cymorth iechyd meddwl a lles

Os ydych chi’n poeni am eich iechyd meddwl a’ch lles, neu os ydych chi'n poeni am rywun arall, cliciwch yma

Cadw'ch yn brysur

Er na chewch chi fynd allan o’ch tŷ pan fyddwch chi’n hunan-ynysu, mae’n bwysig iawn eich bod chi’n cadw’n brysur. Dyma ddolenni gydag ychydig o syniadau am weithgareddau y gallwch chi eu mwynhau gartref.

Dosbarthiadau ffitrwydd Zoom Hamdden Aura www.aura.cymru/rhaglen-dosbarth-ffitrwydd/ (fe ddowch chi hyd i’r dosbarthiadau ar-lein y ar waelod dudalen) 

Adnoddau llyfrgell digidol Llyfrgelloedd Aura www.aura.cymru/llyfrgelloedd  

Be sy’n Digwydd Ar-lein Theatr Clwyd, yr Wyddgrug www.theatrclwyd.com/cy/whats-on/online

Ymarferion Stiwdio Ffitrwydd y GIG www.nhs.uk/conditions/nhs-fitness-studio/

Ymarferion 10 munud y GIG www.nhs.uk/live-well/exercise/10-minute-workouts/

Ymarferion y GIG ar eich eistedd www.nhs.uk/live-well/exercise/sitting-exercises/ 

Ymarferion Cryfhau gan y GIG www.nhs.uk/live-well/exercise/strength-exercises/