Alert Section

Profi, Olrhain, Diogelu - Canllawiau a Chyngor ar Hunan-ynysu


Mae’r dudalen hon yn darparu cyngor a chymorth i drigolion Sir y Fflint sy'n gorfod hunan-ynysu ar ôl derbyn galwad gan Wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Gogledd Cymru.

Rheolau hunan-ynysu 

Yr hyn y dylech ei wneud os oes gennych symptomau COVID-19, os ydych wedi profi'n bositif am COVID-19, neu os ydych wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â COVID-19.

Ewch i: https://llyw.cymru/canllawiau-hunanynysu

Hunan-ynysu ar ôl bod tramor 

I dderbyn canllawiau ar y rheolau hunan-ynysu ar ôl bod tramor ewch i: www.llyw.cymru/eithriadau-rhag-hunanynysu-coronafeirws-covid-19-html

Pryd i archebu prawf

Os oes gennych chi symptomau Covid-19 yna archebwch brawf ar unwaith, hunan-ynyswch ac arhoswch gartref nes cewch chi’r canlyniadau. Am fwy o wybodaeth am ganlyniadau’r profion ewch i: www.llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Os ydych yn gyswllt agos, bydd gofynion hunan-ynysu a phrofi yn dibynnu ar y canlynol:

I gael mwy o wybodaeth am Lefelau Rhybudd Llywodraeth Cymru ewch i https://llyw.cymru/lefelau-rhybudd-covid-19

I archebu prawf ewch i: www.llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19 neu ffoniwch 119.

Cymorth ariannol

I dderbyn gwybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael ewch i: www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Council-Tax/Self-Isolation-Support-Payment.aspx

Cymorth ymarferol pan fyddwch chi’n hunan-ynysu

Os ydi Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Gogledd Cymru wedi cysylltu efo chi ac wedi gofyn i chi hunan-ynysu, siaradwch efo’r aelod o’r tîm fydd yn eich ffonio ynglŷn ag unrhyw gymorth fydd arnoch chi ei angen yn ystod eich cyfnod yn hunan-ynysu.  

Cymorth iechyd meddwl a lles

Os ydych chi’n poeni am eich iechyd meddwl a’ch lles, neu os ydych chi'n poeni am rywun arall, cliciwch yma

Cadw'ch yn brysur

Er na chewch chi fynd allan o’ch tŷ pan fyddwch chi’n hunan-ynysu, mae’n bwysig iawn eich bod chi’n cadw’n brysur. Dyma ddolenni gydag ychydig o syniadau am weithgareddau y gallwch chi eu mwynhau gartref.

Dosbarthiadau ffitrwydd Zoom Hamdden Aura: aura.cymru/canolfannau-hamdden/ffitrwydd/amserlen-dosbarthiadau-ffitrwyd/

Adnoddau llyfrgell digidol Llyfrgelloedd Aura: https://aura.cymru/llyfrgelloedd/llyfrgell-ddigidol/

Ymarferion Stiwdio Ffitrwydd y GIG: www.nhs.uk/conditions/nhs-fitness-studio/

Ymarferion 10 munud y GIG: www.nhs.uk/live-well/exercise/10-minute-workouts/

Ymarferion y GIG ar eich eistedd: www.nhs.uk/live-well/exercise/sitting-exercises/ 

Ymarferion Cryfhau gan y GIG: www.nhs.uk/live-well/exercise/strength-exercises/