Alert Section

Gwasanaethau'r Cyngor a'r tywydd


Diweddariadau rheolaidd am sut mae amodau tywydd difrifol yn effeithio ar wasanaethau’r Cyngor. 

Diweddariad - Dydd Llun 13 Mawrth – 11.15am

Waste and Recycling re-collections

Black bin collections which were suspended on Friday (10/3/23) will now be collected on Monday (13/3/23). 

Black bin collections which were suspended on Saturday (11/3/23) will now be collected on Tuesday (14/3/23). 

Food waste and recycling collections which were suspended on Friday (10/3/23) and Saturday (11/3/23) will be collected on the next scheduled collection day. 

The majority of black bin collections on Thursday 9 March 2023 were completed.   If it was unsafe for us to get to you on Thursday (9/3/23), please present your black bin for collection on Monday, 13 March.

Garden Waste Collections

Garden waste collections are suspended today Monday (13/3/23) and Tuesday (14/3/23) to enable recollections of black bins for those properties affected on Friday (10/3/23) and Saturday (11/3/23). 

There will be no re-collection of garden waste for suspended rounds.  Please present your garden waste on your next usual collection day. 

Household Recycling Centres

All household recycling centres are open. 

Schools

All schools in Flintshire are open as usual today Monday 13 March 2023. 

School transport

All school transport are running as usual today Monday morning (13.3.23). 

Social Care

Day care and learning disability centres are open as usual today Monday 13 March 2023 and adult social care transport is running. 

Council and Sheltered Housing 

Council house repair services are operating as usual today Monday 13 March 2023. 

Flintshire Connects Centres and administrative council buildings

All Flintshire Connects Centres and administrative council buildings are open as usual today Monday 13 March 2023. 

Diweddariad - Dydd Gwener 10 Mawrth 2023 –4.10pm

North Wales continues to be covered by a Yellow Warning for ICE until 10am on Saturday (11.3.23) and we are likely to see more disruptions tonight (Friday) with temperatures falling well below zero overnight. 

During this evening and tonight, temperatures as low as Minus 5 Celsius may be seen in many rural places, potentially Minus 8 Celsius or lower in some spots. Road surface temperatures will fall below zero under clear skies. Ice is likely to form where melt-water from lying snow accesses the roads during the daytime with a potential to cause black-ice. 

Later in the night, cloud will build from the south.

Saturday (11/3/23): A very cold start to the day with temperatures remaining below zero until mid-morning. Light sleet or snow flurries possible during Saturday afternoon. Wet snow with light rain showers following during the latter part of Saturday night. Road surface temperatures close to zero in colder spots during the evening on Saturday. 

Marchnad Yr Wyddgrug / Arwerthiant Cist Car Lôn y Cariadon

Mae marchnad Yr Wyddgrug wedi'i ganslo Ddydd Sadwrn 11 Mawrth 2023.

Mae Arwerthiant Cist Car Lôn y Cariadon hefyd wedi’i ganslo ddydd Sul (12/3/23).

Digwyddiad Ymgynghori ar Greu Lleoedd Canol Tref Bwcle

Rydym wedi canslo digwyddiad Ymgynghori ar Greu Lleoedd Canol Tref Bwcle yng Nghaffi Refurbs ym Mwcle bore fory (Sadwrn 11 Mawrth) oherwydd y tywydd. 

Am wybodaeth ar bryd y bydd yn cael ei gynnal ewch i siryfflint.gov.uk/CreuLleoeddYnSirYFflint . 

Ysgolion

Although the forecast for overnight and tomorrow (11/3/23) remains severe for ice we anticipate all schools in Flintshire to be open as usual on Monday 13 March 2023. 

Cludiant Ysgol

Although the forecast for overnight and tomorrow (11/3/23) remains severe for ice we anticipate all school transport to be running as usual on Monday morning (13.3.23). 

Gofal Cymdeithasol

Mae ymweliadau gofal cartref yn parhau i gael eu cyflawni gyda nifer o weithwyr gofal cartref ar droes i gyrraedd trigolion diamddiffyn, ynghyd â chymorth gan gerbydau 4 x 4 i gyrraedd y rhannau mwyaf gwledig Sir y Fflint. 

Although the forecast for overnight and tomorrow (11/3/23) remains severe for ice we anticipate day care and learning disability centres to be open as usual on Monday 13 March 2023 and adult social care transport will resume as usual on Monday morning. 

Tai Cyngor a Gwarchod

Mae gwasanaethau atgyweirio tai cyngor yn parhau i weithredu gyda ffocws ar waith brys ac mewn argyfwng.  Byddwn yn cysylltu â thenantiaid gydag apwyntiadau wedi’u trefnu’n barod dros y ffôn.  

Wrth i dymheredd ollwng yn sylweddol dros nos a heddiw, mae’n debyg y bydd llawer o denantiaid yn cael problemau gyda’u systemau gwresogi.   

Am ragor o wybodaeth ewch i: Boeler ddim yn gweithio? (siryfflint.gov.uk) neu cysylltwch â’r rhif ffôn Atgyweirio Tai Cyngor 01352 701660. 

Mae ein gofalwyr Ystadau yn parhau i ymweld â’n hystadau tai gwarchod i sicrhau fod y llwybrau troed yn glir ac wedi’u trin.

Mae ein gwasanaeth Cymorth Llety yn cwblhau ymweliadau i’n tenantiaid diamddiffyn, lle mae’n ddiogel gwneud hynny, a byddwn hefyd yn cysylltu â thenantiaid dros y ffôn. 

Canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu ac adeiladau gweinyddu’r cyngor

Although the forecast for overnight and tomorrow (11/3/23) remains severe for ice we anticipate Flintshire Connects Centres and administrative council buildings to be open as usual on Monday 13 March 2023. 

Casgliadau Gwastraff Gardd

All garden waste collections are suspended today (10/3/23) and tomorrow Saturday (11/3/23). 

Garden waste collections are likely to remain suspended on Monday (13/3/23) and Tuesday (14/3/23) to enable recollections of black bins for those properties affected on Friday (10/3/23) and Saturday (11/3/23). 

Crews will be deployed on Friday and Saturday to assist with gritting and snow clearing operations.  

There will be no re-collection of garden waste for suspended rounds.  Please present your garden waste on your next usual collection day. 

Gwastraff ac Ailgylchu

With severe icy conditions forecast overnight tonight (10/3/23) and into tomorrow morning (11/3/23), we have assessed the safety risk to our crews and all waste and recycling collections scheduled for tomorrow (11/3/23) have been suspended. This includes those rescheduled collections from Friday (10/3/23).

Black bin collections which were suspended on Friday (10/3/23) will now be collected on Monday (13/3/23). 

Black bin collections which are suspended on Saturday (11/3/23) will now be collected on Tuesday (14/3/23). 

Food waste and recycling collections which were suspended on Friday (10/3/23) and Saturday (11/3/23) will be collected on the next scheduled collection day. 

The majority of black bin collections yesterday (9/3/23) were completed.   If it was unsafe for us to get to you yesterday (9/3/23), please present your black bin for collection on Monday, 13 March.

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Mae holl ganolfannau ailgylchu gwastraff y cartref wedi cau heddiw, dydd Gwener 10 Mawrth 2023.

With severe icy conditions forecast overnight tonight (10/3/23) and tomorrow morning (11.3.23) an assessment of the safety risks at all household recycling centres will be undertaken tomorrow morning (11/3/23) to determine whether they are safe to open.  More information will be made available tomorrow

Priffyrdd a llwybrau cerdded

All crews have been out today gritting and snow clearing on priority routes and will continue to focus on these areas throughout the current weather event tonight and over the weekend. 

All planned highway and grounds works have been suspended today (10/3/23) and tomorrow (11/3/23).  Crews have been deployed to assist with gritting operations. 

Street cleansing operations have been suspended today (10/3/23) and tomorrow (11/3/23).  Crews have been redeployed to snow clearing priority areas.

Canolfannau Hamdden a Llyfrgelloedd

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am lyfrgelloedd a chanolfannau hamdden yn Sir y Fflint, ewch Aura.Cymru

Cludiant Cyhoeddus

Mae ymyrraeth sylweddol yn parhau i gludiant cyhoeddus.  I weld sut mae cludiant cyhoeddus wedi cael ei effeithio yn eich ardal chi, ewch i:  
https://www.flintshire.gov.uk/cy/Resident/Streetscene/Bus-timetables.aspx   

We are continuing to closely monitor the forecast. 


 

Diweddariad - Dydd Gwener 10 Mawrth 2023 – 10.15am

Yn ôl y rhagolygon, mae eira trwm dros nos wedi achosi ymyrraeth sylweddol fore Gwener gyda Rhybudd Oren mewn lle tan 9am.  Bydd yr eira dros nos yn parhau am ychydig mwy o oriau bore heddiw ar ben eira trwm neithiwr, ond yna bydd yn clirio tuag at y dwyrain, gyda phrynhawn sych a heulog i ddilyn.

Mae gogledd Cymru yn parhau ar Rybudd Melyn ar gyfer RHEW tan 10am ddydd Sadwrn ac rydym yn debygol o weld mwy o ymyrraeth heddiw a heno gyda thymereddau yn disgyn ymhell o dan sero. 

Bydd y cyfanswm o eira wedi ymgasglu yn amrywiol ar draws y sir, ond mewn rhai llefydd bydd digon i gau ffyrdd lle mae wedi bod yn lluwchio gan ei gwneud yn anodd neu’n amhosib cael mynediad i rai cymunedau, efallai digon i achosi coed a changhennau i ddisgyn ac efallai effeithio llinellau cyfleustodau hefyd.  Bydd unrhyw law sy’n rhewi yn ei gwneud yn beryg iawn dan droed - hyd yn oed oes yw’r cyfanswm o eira yn isel. 

Ysgolion

Bydd holl ysgolion Sir y Fflint ar gau ar ddydd Gwener, 10 Mawrth 2023.  

Gofal Cymdeithasol

Bydd holl ganolfannau gofal dydd ac anableddau dysgu ar gau ddydd Gwener 10 Mawrth 2023.

Mae ymweliadau gofal cartref yn parhau i gael eu cyflawni gyda nifer o weithwyr gofal cartref ar droes i gyrraedd trigolion diamddiffyn, ynghyd â chymorth gan gerbydau 4 x 4 i gyrraedd y rhannau mwyaf gwledig Sir y Fflint. 

Tai Cyngor a Gwarchod 

Mae gwasanaethau atgyweirio tai cyngor yn parhau i weithredu gyda ffocws ar waith brys ac mewn argyfwng.  Byddwn yn cysylltu â thenantiaid gydag apwyntiadau wedi’u trefnu’n barod dros y ffôn.  

Wrth i dymheredd ollwng yn sylweddol dros nos a heddiw, mae’n debyg y bydd llawer o denantiaid yn cael problemau gyda’u systemau gwresogi.   

Am ragor o wybodaeth ewch i: Boeler ddim yn gweithio? (siryfflint.gov.uk) neu cysylltwch â’r rhif ffôn Atgyweirio Tai Cyngor 01352 701660. 

Mae ein gofalwyr Ystadau yn parhau i ymweld â’n hystadau tai gwarchod i sicrhau fod y llwybrau troed yn glir ac wedi’u trin.

Mae ein gwasanaeth Cymorth Llety yn cwblhau ymweliadau i’n tenantiaid diamddiffyn, lle mae’n ddiogel gwneud hynny, a byddwn hefyd yn cysylltu â thenantiaid dros y ffôn. 

Canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu ac adeiladau gweinyddu’r cyngor

Mae holl Ganolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu ac adeiladau gweinyddu ar gau heddiw, ddydd Gwener, 10 Mawrth 2023.  

Casgliadau Gwastraff Gardd

Mae holl gasgliadau gwastraff gardd wedi’u gohirio heddiw (10/3/23) ac yfory, dydd Sadwrn 11 Mawrth.

Bydd criwiau yn helpu gyda’r gwaith graeanu a chlirio’r eira.  

Ni fyddwn yn ail-gasglu gwastraff gardd eto ar gyfer y rowndiau sydd wedi’u gohirio.  Cyflwynwch eich gwastraff gardd ar eich diwrnod casglu arferol nesaf.  

Gwastraff ac Ailgylchu

Mae holl wasanaethau casglu gwastraff (biniau du, bwyd ac ailgylchu) wedi’u gohirio heddiw (10/3/23).

Bydd biniau du sydd wedi cael eu trefnu i gael eu casglu heddiw (10/3/23) yn cael eu casglu fory (11/3/23) yn dibynnu ar y tywydd dros nos i mewn i fore Sadwrn a’r adnoddau sydd ar gael.  Bydd mwy o ddiweddariadau yn cael eu darparu yn hwyrach heddiw.

Bydd gwastraff bwyd sydd wedi cael eu trefnu i gael eu casglu heddiw (10/3/23), yn cael eu casglu ddydd Sul (12/3/23), eto yn dibynnu ar amodau’r tywydd a’r adnoddau sydd ar gael.

Ni lwyddom i gwblhau holl gasgliadau gwastraff bwyd ac ailgylchu yn ddiogel ddoe (9/3/2023).  Bydd gwastraff wedi’i ailgylchu na gasglwyd ddoe yn cael ei gasglu dydd Iau nesaf (16/3/23).

Cwblhawyd mwyafrif y casgliadau biniau du ddoe (9/3/23).   Oes oedd hi’n anniogel i ni ddod atoch chi ddoe, rhowch eich bin du allan i’w gasglu ar ddydd Llun, 13 Mawrth.

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Mae holl ganolfannau ailgylchu gwastraff y cartref wedi cau heddiw, dydd Gwener 10 Mawrth 2023.    

Priffyrdd a llwybrau cerdded

Mae’r holl griwiau wedi bod allan dros nos yn graeanu a chlirio’r eira ar y prif ffyrdd ac yn parhau i ganolbwyntio ar yr ardaloedd hyn trwy gydol y cyfnod hwn. 

Mae’r holl waith priffyrdd ac adeiladu wedi’i ohirio heddiw (10/3/23).  Mae criwiau yn helpu gyda’r gwaith graeanu. 

Mae gwaith glanhau strydoedd wedi ei ohirio heddiw (10/3/23).  Mae criwiau wedi cael eu hanfon i glirio eira yn yr ardaloedd blaenoriaeth.

Canolfannau Hamdden a Llyfrgelloedd

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am lyfrgelloedd a chanolfannau hamdden yn Sir y Fflint, ewch Aura.Cymru

Cludiant Cyhoeddus

Mae ymyrraeth sylweddol yn parhau i gludiant cyhoeddus.  I weld sut mae cludiant cyhoeddus wedi cael ei effeithio yn eich ardal chi, ewch i:  
https://www.flintshire.gov.uk/cy/Resident/Streetscene/Bus-timetables.aspx 

Rydym yn parhau i fonitro’r rhagolygon yn agos a bydd mwy o wybodaeth yn cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach heddiw

Diweddariad – Dydd Iau 9 Mawrth 2023 – 3.50pm

Mae eira trwm yn debygol o achosi amhariad sylweddol trwy ddydd Iau i ddechrau dydd Gwener.   

Mae Rhybudd Oren am Eira a Rhew ar gyfer rhan fawr o Bowys a’r rhan fwyaf o Ogledd Cymru wedi parhau mewn grym nithiwr a bore ma.   

Bydd y cyfanswm o eira wedi ymgasglu yn amrywiol ond mewn rhai llefydd bydd digon i gau ffyrdd gan ei gwneud yn anodd neu’n amhosib cael mynediad i rai cymunedau, efallai digon i achosi coed a changhennau i ddisgyn ac efallai effeithio llinellau cyfleustodau hefyd.  Bydd unrhyw law sy’n rhewi yn ei gwneud yn beryg iawn dan droed - hyd yn oed oes yw’r cyfanswm o eira yn isel.  

Digwyddiad Ymgynghori ar Greu Lleoedd Canol Tref Bwcle - wedi'i ganslo heno

Rydym wedi canslo’r digwyddiad Ymgynghori ar Greu Lleoedd Canol Tref Bwcle heno yng Nghanolfan Gymunedol Llys Jiwbilî oherwydd y tywydd.

Mae’r digwyddiad wedi cael ei ail-drefnu ar gyfer ddydd Iau, 23 Mawrth 2023 rhwng 6pm a 8pm yng Nghanolfan Gymunedol Llys Jiwbilî.

Ysgolion

Bydd holl ysgolion Sir y Fflint ar gau ar ddydd Gwener, 10 Mawrth 2023.  

Gofal Cymdeithasol

Bydd canolfannau gofal dydd ac anabledd dysgu ar gau ar ddydd Gwener, 10 Mawrth 2023.

Bydd ymweliadau gofal cartref yn parhau gyda llawer o weithwyr gofal cartref yn gwneud y daith ar droed er mwyn cyrraedd preswylwyr diamddiffyn.  

Tai Cyngor a Gwarchod

Mae gwasanaethau atgyweirio tai cyngor yn parhau i weithredu gyda ffocws ar waith brys ac mewn argyfwng.  Byddwn yn cysylltu â thenantiaid gydag apwyntiadau wedi’u trefnu’n barod dros y ffôn.  

Wrth i dymheredd ollwng yn sylweddol dros nos a heddiw, mae’n debyg y bydd llawer o denantiaid yn cael problemau gyda’u systemau gwresogi.  Am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Housing/Boiler-not-working.aspx neu cysylltwch â’r rhif ffôn Atgyweirio Tai Cyngor 01352 701660.

Mae ein gofalwyr Ystadau yn parhau i ymweld â’n hystadau tai gwarchod i sicrhau fod y llwybrau troed yn glir ac wedi’u trin.

Mae ein gwasanaeth Cymorth Llety yn cwblhau ymweliadau i’n tenantiaid diamddiffyn, lle mae’n ddiogel gwneud hynny, a byddwn hefyd yn cysylltu â thenantiaid dros y ffôn. 

Canolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu ac adeiladau gweinyddu’r cyngor

Mae holl Ganolfannau Sir y Fflint yn Cysylltu ac adeiladau gweinyddu yn parhau i fod ar gau ar ddydd Gwener, 10 Mawrth 2023.   

Casgliadau Gwastraff Gardd

Cafodd yr holl gasgliadau gwastraff gardd eu gohirio ddoe (9/3/23) ac maent wedi eu gohirio ar gyfer heddiw (dydd Gwener, 10 Mawrth) a fory (dydd Sadwrn, 11 Mawrth).

Bydd criwiau yn helpu gyda’r gwaith graeanu a chlirio’r eira.   

Ni fyddwn yn ail-gasglu gwastraff gardd eto ar gyfer y rowndiau sydd wedi’u gohirio ddoe, heddiw a fory.  Cyflwynwch eich gwastraff gardd ar eich diwrnod casglu arferol nesaf.  

Gwastraff ac Ailgylchu

Roedd y mwyafrif o gasgliadau bin du a drefnwyd ar gyfer ddoe (9/3/23) wedi cael eu casglu.   Roedd hi’n anniogel i ni ddod atoch chi ddoe, felly rhowch eich bin du allan i’w gasglu ar ddydd Llun, 13 Mawrth.

Ni fu’n bosib i ni gwblhau'r holl gasgliadau gwastraff bwyd ac ailgylchu ddoe.  Bydd gwastraff wedi’i ailgylchu na gasglwyd ddoe yn cael ei gasglu dydd Iau nesaf (16/3/23)  Bydd gwastraff bwyd yn cael ei gasglu ar ddydd Sul, 12 Mawrth.

Oherwydd bod y tywydd wedi gwaethygu a bod rhybudd oren am eira a rhew rydym wedi gorfod gohirio’r holl gasgliadau gwastraff (bin du, bwyd ac ailgylchu) heddiw (10/3/23).

Mae biniau du wedi cael eu trefnu i gael eu casglu heddiw (10/3/23) ac yn cael eu casglu fory (11/3/23) yn dibynnu ar y tywydd dros nos i mewn i fore Sadwrn.

Mae gwastraff gardd (bin brown) wedi’i drefnu i’w gasglu ar ddydd Sadwrn (11/3/23) wedi cael ei ohirio.   Cyflwynwch eich gwastraff gardd ar eich diwrnod casglu arferol nesaf. 

Mae casgliadau gwastraff bwyd i’w casglu heddiw (10/3/23) wedi cael ei newid i ddydd Sul (12/3/23). 

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Roedd y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn Yr Wyddgrug (Nercwys) wedi cau ddoe (9/3/23)

Roedd Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Y Cartref yn Oakenholt (Rockliffe), Maes Glas, Sandycroft a Bwcle ar agor ddoe tan 5pm (9/3/23)   

Mae asesiad risg o’r holl ganolfannau ailgylchu gwastraff y cartref yn cael eu gwneud bore ‘ma (10/3/23) i benderfynu os ydyn nhw’n ddiogel i’w hagor.   Bydd rhagor o wybodaeth a chyngor ar gael heddiw. 

Priffyrdd a llwybrau cerdded

Mae’r holl griwiau wedi bod allan heddiw yn graeanu a chlirio’r eira ar y prif ffyrdd ac yn parhau i ganolbwyntio ar yr ardaloedd hynny trwy gydol y cyfnod hwn.   

Cafodd yr holl waith priffyrdd ac adeiladu ei ohirio ddoe (9/3/23) ac mae pob gwaith wedi’i ohirio heddiw hefyd (10/3/23).  Mae criwiau yn helpu gyda’r gwaith graeanu. 

Cafodd gwaith glanhau strydoedd ei ohirio ddoe (9/3/23) ac mae wedi ei ohirio heddiw hefyd (10/3/23).  Mae criwiau wedi cael eu hanfon i glirio eira yng nghanol trefi ac ardaloedd eraill o flaenoriaeth.

Canolfannau Hamdden a Llyfrgelloedd

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am lyfrgelloedd a chanolfannau hamdden yn Sir y Fflint, ewch Aura.Cymru

Cludiant Cyhoeddus

Mae amhariad sylweddol yn dal i fod i gludiant cyhoeddus - ewch i wefan Sir y Fflint i weld sut mae cludiant cyhoeddus wedi cael ei effeithio yn eich ardal chi.  

https://www.flintshire.gov.uk/cy/Resident/Streetscene/Bus-timetables.aspx  

Rydym yn parhau i fonitro’r rhagolygon yn agos a bydd mwy o wybodaeth i ddod.  


Diweddariad – Dydd Iau 9 Mawrth 2023 – 10.50am

Ysgolion

Mae holl ysgolion yn Sir y Fflint ar gau heddiw.  Rydym yn parhau i fonitro’r tywydd a bydd mwy o wybodaeth am yfory yn cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach heddiw. 

Gofal Cymdeithasol

Mae holl ganolfannau gofal dydd ac anabledd dysgu ar gau heddiw.

Gofal cartref - mae’r holl rowndiau wedi cael eu cwblhau bore heddiw ac rydym yn parhau i fonitro’r sefyllfa.

Tai Cyngor a Gwarchod

Mae gwasanaethau atgyweirio tai’r Cyngor yn gweithredu fel arfer y bore ‘ma.

Mae ein gofalwyr ystadau yn y broses o ymweld â’n hystadau tai gwarchod i sicrhau fod y llwybrau troed yn glir ac wedi’u trin.

Mae ein gwasanaeth Cymorth Llety yn cwblhau ymweliadau i’n tenantiaid diamddiffyn, lle mae’n ddiogel gwneud hynny, a byddwn hefyd yn cysylltu â thenantiaid dros y ffôn. 

Canolfannau Cyswllt Sir y Fflint

Mae holl Ganolfannau Cyswllt Sir y Fflint ar gau heddiw.

Casgliadau Gwastraff Gardd

Mae holl gasgliadau gwastraff gardd wedi cael eu hatal heddiw ac mae criwiau wedi cael eu hadleoli i gynorthwyo gyda chasgliadau biniau du ac ailgylchu.

Gwastraff ac Ailgylchu

Mae’r holl gasgliadau biniau du ac ailgylchu yn cael eu cwblhau heddiw lle mae’n ddiogel gwneud hynny.

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Mae Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar agor oni bai am yr Wyddgrug (Nercwys) sydd wedi cau.

Priffyrdd a llwybrau cerdded

Mae’r holl griwiau allan yn graeanu a chlirio eira ar ein llwybrau blaenoriaeth.   

Mae holl waith cynlluniedig ar briffyrdd a thir wedi cael eu hatal ac mae criwiau wedi cael eu hanfon i gynorthwyo gyda gweithgarwch graeanu.

Mae gweithgarwch glanhau strydoedd wedi cael eu hatal ac mae criwiau wedi cael eu hanfon i glirio eira yng nghanol trefi ac ardaloedd blaenoriaeth eraill.

Canolfannau Hamdden a Llyfrgelloedd

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am lyfrgelloedd a chanolfannau hamdden yn Sir y Fflint, ewch i aura.cymru

Cludiant Cyhoeddus

Mae amhariad sylweddol i gludiant cyhoeddus. 

  • Mae P & O Lloyd wedi ein hysbysu fod y gwasanaethau canlynol wedi cael eu canslo 18, 19, 23, 22, 8, 9, 126, LT 7, Gwasanaeth Fflecsi 14a
  • Mae Bws Gwennol Glannau Dyfrdwy yn parhau i weithredu fel arfer ar hyn o bryd.
  • Mae’r gwasanaeth 14 sy’n gwasanaethu prif ffordd yr Wyddgrug - Dinbych yn parhau i weithredu fel arfer ar hyn o bryd.
  • Mae gwasanaethau Fflecsi Treffynnon a Bwcle wedi eu canslo heddiw ac nid oes unrhyw archebion yn cael eu derbyn ar gyfer yfory.
  • Mae Gwasanaeth 28 Townlynx yn parhau i weithredu er y disgwylir oedi yn sgil amodau gyrru.
  • Mae Gwasanaeth 6 Townlynx wedi cael ei ganslo
  • Mae Gwasanaeth 29 M&H yn parhau i weithredu er y disgwylir oedi yn sgil amodau gyrru.
  • Rydym yn parhau i fonitro’r rhagolygon yn agos a bydd mwy o wybodaeth am yfory yn cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach heddiw.

Dydd Mercher 8 Mawrth 2023

Mae sawl rhybudd tywydd mewn grym ar ein cyfer am eira a rhew rhwng hanner dydd heddiw, dydd Mercher 8 Mawrth tan 14.00pm dydd Gwener 10 Mawrth.

Dros nos, fe fydd band o eira yn symud i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain, gan gronni a chymryd tymheredd y ffordd islaw’r rhewbwynt. Ar ôl hanner nos, fe fydd yr ardal gyntaf o eira yn gwanhau ac yn troi’n eirlaw ond mae tymheredd y ffordd yn debygol o aros islaw’r rhewbwynt.  Tuag at y bore, bydd ardal arall o eirlaw ac eira’n cyrraedd o’r de-orllewin, gan gronni mwy a bydd yn parhau drwy’r bore.

Gyda hyn mewn golwg, rydym wedi penderfynu cau adeiladau gweinyddol a holl adeiladau eraill y Cyngor yfory, yn cynnwys Canolfannau Cysylltu, fel mesur rhagofalus.

Fe fydd Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn gweithredu fel yr arfer a bydd casgliadau gwastraff yn parhau.

Byddwn yn parhau i fonitro’r amodau a byddwn yn darparu rhagor o ddiweddariadau.