Alert Section

Gwasanaethau'r Cyngor a'r tywydd


Mae rhybudd oren am law wedi cael ei gyflwyno ar draws Sir y Fflint a disgwylir iddo barhau tan 12pm ddydd Iau.

Cadwch yn ddiogel a derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf yma

Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Sachau tywod

Nid ydym yn darparu bagiau tywod i eiddo unigol pan fo llifogydd. Yn hytrach, rydym yn defnyddio bagiau tywod yn bennaf i ddiogelu grwpiau o drigolion, trwy ddargyfeirio llif y dŵr a’i arwain at gylïau a thyllau archwilio. Mae hyn yn ein galluogi i amddiffyn strydoedd cyfan, lle y byddai rhoi bagiau tywod i aelwydydd unigol ar stryd yn ddefnydd llai effeithiol o adnoddau.

Casglu gwastraff ac ailgylchu

Os bydd yn rhaid newid dyddiadau casglu gwastraff, cewch hyd i wybodaeth am unrhyw newidiadau dros dro yn y trefniadau ar y brif dudalen Biniau, ailgylchu a gwastraff.

Yn ystod llifogydd

Peidiwch â cheisio gyrru neu gerdded drwy lifddwr. Gall chwe modfedd o ddŵr sy'n llifo'n gyflym eich taro oddi ar eich traed, ac mi fydd dwy droedfedd o ddŵr yn ddigon i'ch car arnofio. Mae nifer o bethau ymarferol y mae modd i chi eu gwneud i helpu atal difrod i'ch cartref.

  • Diffoddwch eich cyflenwadau nwy, trydan a dŵr.
  • Plygiwch sinciau a rhowch bethau trwm arnynt i'w cadw i mewn; plygiwch bibellau dŵr i mewn â thyweli neu gadachau, a datgysylltwch unrhyw gyfarpar sy'n defnyddio dŵr, eich peiriant golchi, er enghraifft. Mi fydd y camau hyn yn helpu rhwystro dŵr rhag ddod i mewn i'r eiddo
  • Ceisiwch osgoi cyffwrdd llifddwr lle bo modd, gan mae'n bosib y bydd wedi'i halogi.
  • Peidiwch â gadael eich cartref neu fynd i mewn i lifddwr oni bai bod aelod o'r gwasanaethau brys yn dweud wrthych i wneud.

Gov.uk Prepare

Nod y wefan hon yw paratoi’r cyhoedd am argyfyngau drwy ddarparu cyngor syml ac effeithiol.

Ewch i Gov.uk - Prepare

Y Cyfryngau Cymdeithasol

Facebook Cyngor Sir y Fflint

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf ar X (Twitter)

@CSyFflint

@HeddluGogCymru

@NorthWalesFire

@NatResWales