Alert Section

Gwasanaeth Tai ac Atal

Cofrestr Tai Sir y Fflint

Mae Cofrestr Tai Sir y Fflint wedi'i sefydlu i'w gwneud hi'n haws gwneud cais am Dai Cymdeithasol yn Sir y Fflint.

Cymorth Tai

Mae Cymorth Tai yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy'n rhoi gwasanaethau cefnogi yn ymwneud â thai i bobl dros 16 oed.

Digartref neu Mewn Perygl o Ddigartrefedd

Cyngor ac arweiniad os ydych yn ddigartref, ar fin dod yn ddigartref neu am adael eich cartref.