Alert Section

Swyddi Gwag

Croeso i dudalennau swyddi Cyngor Sir y Fflint, lle cewch hyd i'n holl swyddi gwag a gwybodaeth am y broses ymgeisio a recriwtio.

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd y dudalen swyddi gwag a swyddi mewnol gwag ar gael heddiw. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Swyddi gwag

Ar agor i ymgeiswyr allanol

Swyddi gwag mewnol

Dim ond y rhai sy’n gweithio yng Nghyngor Sir y Fflint all ymgeisio  

Swyddi gwag mewn ysgolion

Caiff ein holl swyddi mewn ysgolion eu hysbysebu drwy e-teach. Am athrawon llanw neu gyfleoedd swyddi llanw nad ydynt yn rhai dysgu, cysylltwch â’n cyflenwyr a benodwyd gennym

Arlwyo a Glanhau NEWydd

Croseo I dudalennau swyddi Arlwyo a Glanhau NEWydd, lle bydd ein holl swydd gwag cyfredol a gwybodaeth am y brosesau ymgeisio a recriwtio

Sut i Wneud Cais

Manylion am ein prosesau ymgeisio a recriwtio

Asiantaethau

Dylai unrhyw asiantaethau sydd â diddordeb mewn gweithio gyda Sir y Fflint gysylltu â MATRIX - SCM 08443 714708

Cysylltu â ni

Gellir cysylltu â'r Gwasanaethau Cyflogaeth ar 01352 702060