Alert Section

Gweithwyr dan Hyfforddiant Sir y Fflint

Ynghylch Ein Gweithwyr Dan Hyfforddiant

Fel Gweithiwr dan Hyfforddiant i Sir y Fflint, byddwch yn dysgu yn y gwaith, yn cynyddu eich gwybodaeth a'ch sgiliau, yn ennill cymwysterau ac arian ar yr un pryd.

Sut i Wneud Cais

Dysgwch fwy am y broses ymgeisio a beth y gallwch chi ei ddisgwyl gennym ni.

Cyfleoedd i Weithwyr Dan Hyfforddiant

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon gyda chyfleoedd pan fyddant ar gael.

Eich gyrfa a’ch datblygiad

Yn ystod eich prentisiaeth, fe gewch gyfle i feithrin eich sgiliau a datblygu eich gyrfa ymhellach.

Gallwch gael eich enwebu am wobrau cenedlaethol sydd yn cydnabod eich cyflawniadau, yn union fel ein gweithwyr blaenorol dan hyfforddiant.

Clywch yn uniongyrchol gan ein gweithwyr dan hyfforddiant ynghylch sut mae eu hamser gyda Chyngor Sir y Fflint wedi bod o fudd iddynt.

Darganfod Mwy
Welsh Dragon