Gweithio i Sir Y Fflint

Mae'r Cyngor yn cydnabod fod y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn sgil bwysig a gwerthfawr yn y gweithle ac mae wedi ymrwymo i gynyddu nifer y gweithwyr dwyieithog. Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy'n gallu gweithio yn y Gymraeg a'r Saesneg. Byddwn hefyd yn cefnogi unrhyw weithwyr newydd a phresennol sy'n dymuno dysgu Cymraeg neu wella / datblygu eu sgiliau yn y Gymraeg.

Manteision a Buddion

Pecyn o fuddion i chi

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gwerthfawrogi pawb fel unigolyn

Datblygiad Personol

Amrywiaeth o gyfleoedd dysgu at bob lefel 

Polisi Tâl

Mae'r Datganiad Polisi hwn yn esbonio polisi taliadau'r Cyngor yn unol â gofynion adran 38(1) o Ddeddf Lleoliaeth 2011.

Polisi a Datganiad Preifatrwydd Staff

Er mwyn cydymffurfio â’i ymrwymiadau a’i gyfrifoldebau cytundebol, statudol a rheol i, rhaid i’r Cyngor brosesu data personol yn ymwneud â’i staff, gan gynnwys data personol ‘sensitif’.