Alert Section

Cynlluniau a pholisïau datblygu


Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru maes o law.

Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r Cyngor bellach wedi mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar gyfer y Sir.

Mynd i dudalen we’r Cynllun Datblygu Lleol

Gynllun Datblygu Unedol Sir y Fflint


Mae CDU Sir y Fflint bellach wedi cael ei ddisodli gan y CDLl fel y cynllun datblygu mabwysiedig ar gyfer y Sir am gyfnod o 15 mlynedd 2015 –2030. Dylai unrhyw un sy’n dymuno gweld y CDU i gael cyd-destun hanesyddol, gysylltu trwy ddefnyddio’r manylion isod.

Tîm Polisi Cynllunio

Dylai unrhyw ymholiadau sy’n ymwneud â'r CDLl neu faterion polisi cynllunio eraill gael eu cyfeirio at y Tîm Polisi. E-bost: developmentplans@flintshire.gov.uk. Llinell gymorth: 01352 703213.