Cynllun Cyfle Cynnar, Sir y Fflint


Cafodd y Cynllun Hawl Bore Oes ei ohirio ym mis Ebrill 2020 oherwydd y Coronafeirws (Covid-19).
Bydd ailagor ceisiadau Hawl Bore Oes ar gyfer Ionawr 2021 yn cael ei gyhoeddi’n fuan.