Alert Section

Dogfennau Cefndirol


Moderneiddio Ysgolion Strategaeth Diweddaraf 2014

Cod Trefniadaeth Ysgolion - Cod Statudol

Adroddiad Terfynol Ymatebion Moderneiddio Ysgolion Plant a Phobl Ifanc

Strategaeth Moderneiddio Ysgolion

Achos Amlinellol Strategol

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu - 09.06.11

Rhan 1 - Agenda - 03.06.11

Gweithredol - Cofnodion 21.06.11

Rhan 1 - Agenda - 15.06.11

Ysgolion y 21ain Ganrif

Derbyn disgyblion i ysgolion

Dogfennau cefndir yw’r dogfennau isod ac nid oes bwriad eu cyhoeddi’n llawn yn unol â’r polisi iaith Gymraeg, ac maent yn cael eu cyhoeddi ar unwaith er mwyn ateb ymholiadau gan y cyhoedd am ragor o wybodaeth gefndir:-

Flintshire Area Inspection Report

Estyn Framework

Submission Plan of Projects

Submission Template - Form Band A

School Modernisation Information Pack

F4P Primary Schools Document December 2008

F4P Secondary Schools Document January 2009

Appendix A - Education Asset Management Plan