Moderneiddio Ysgolion

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gyfrifol am adolygu a moderneiddio'r holl ddarpariaeth ysgol er mwyn gwneud yn siŵr ein bod bod yn darparu'r cyfleoedd gorau posibl i ddysgwyr, fel y gallant gyflawni eu potensial llawn.

Addysg yr 21ain Ganrif

Dyma'r 21ain ganrif. Mae myfyrwyr heddiw yn byw yn y seiberofod, maent yn rhan o'r genhedlaeth ddigidol. Mae gan 9 allan o bob 10 o bobl ifanc yn eu harddegau gyfrifiadur cartref, ffôn symudol a chonsol gemau.

Darllen mwy (PDF 5MB)
Campws Queensferry
Campws Queensferry

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gwneud gwaith yng Nghampws Queensferry ar brosiect a fydd yn gwella darpariaeth addysg a chyfleusterau cymunedol yn yr ardal

Mwy o Wybodaeth
Ysgol Glanrafon, Yr Wyddgrug
Ysgol Glanrafon, Yr Wyddgrug

Bydd y prosiect yn darparu estyniadau ac ailfodelu adeilad yr ysgol a chreu darpariaeth gofal plant ar safle'r ysgol

Mwy o Wybodaeth
Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm
Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm

Cynnig i ail-ddynodi Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn Ysgol yr Eglwys yng Nghymru a Gynorthwyir yn Wirfoddol

Mwy o Wybodaeth
Ysgol Glan Aber, Bagillt
Ysgol Glan Aber, Bagillt

Bydd y prosiect yn darparu neuadd a chyfleusterau bwyta newydd, ystafell ddosbarth newydd a llety wedi'i ailfodelu.

Mwy o Wybodaeth
Ysgol Uwchradd Castell Alun, Yr Hob
Ysgol Uwchradd Castell Alun, Yr Hob

Bydd y prosiect yn darparu bloc addysgu Celf a Dylunio Technoleg newydd ac yn ailfodelu llety mewnol.

Mwy o Wybodaeth