Ysgol Wirfoddol a Reolir Nannerch ac Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Nercwys


Mae Corff Llywodraethu Ysgol Wirfoddol a Reolir Nannerch a Chorff Llywodraethu Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Nercwys wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad ar gynnig i sefydlu ffederasiwn rhwng y ddwy ysgol.  

Mae manylion y cynnig ar gael ar wefannau’r ysgolion.

http://www.ysgolnannerch.com

http://www.nercwysprimaryschool.co.uk