Cynnig Ffederasiwn โ€“ Ysgol Gronant ac Ysgol Trelogan


Mae Cyrff Llywodraethu Ysgol Gronant ac Ysgol Trelogan wedi cytuno ar y cyd i gynnal ymgynghoriad ar gynnig i sefydlu Ffederasiwn rhwng Ysgol Gronant ac Ysgol Trelogan o 8 Ionawr 2018, yn unol â Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (2014).

Bydd yr ymgynghoriad ar ffedereiddio Ysgol Gronant ac Ysgol Trelogan yn unol â Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (2014) yn dechrau 8 Mai 2017 ac yn cau 12 Mehefin 2017.

Yn ystod y cyfnod ymgynghori, bydd copi o’r ddogfen ymgynghori hon ar gael i bob rhiant/gofalwr a budd-ddeiliaid allweddol, a bydd copïau caled ar gael ym mhob ysgol. 

Mae fersiwn o’r ddogfen ymgynghori hon wedi’i chynhyrchu ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n debygol o gael eu heffeithio gan y cynnig.  Mae'r ddogfen plant a phobl ifanc wedi cael ei hysgrifennu a'i chyflwyno’n benodol i alluogi plant a phobl ifanc ddeall ac ymgysylltu â'r broses ymgynghori. Bydd digwyddiadau ymgynghori hefyd yn cael eu trefnu gyda’r Cynghorau Ysgol priodol.

Cofnodion y Cyfarfod 28 Mehefin 2017

Mae modd gweld dolenni at y dogfennau ymgynghori drwy ddefnyddio'r dolenni isod.

Mae modd gweld dolen at y ffurflen ymateb ar y ddolen ganlynol:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/Z5RKL9G

Ysgol Gronant Letter to Parents and Carers

Ysgol Trelogan Letter to Parents and Carers

Federation Proposal Ysgol Gronant and Ysgol Trelogan

Child and Young People's Consultation Document

Consultation Report Ysgol Gronant & Ysgol Trelogan