Alert Section

Cynnig Ffedereiddio - Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru yr Esgob, Caerwys ac Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru, Licswm


Mae Cyrff Llywodraethu Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yn Nghymru yr Esgob, Caerwys ac Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru Licswm wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad ar y cynnig i sefydlu ffederasiwn rhwng y ddwy ysgol. 

Mae manylion y cynnig ar gael ar wefannau’r ysgolion.

http://ysgolyresgob.co.uk/

https://www.facebook.com/pg/lixwm/posts/