Alert Section

Adolygiad Ardal y Fflint


Ionawr 2014

Rhaid i Gyngor Sir Fflint ystyried a yw ei ysgolion a’i adnoddau yn cael eu defnyddio yn y ffordd orau posibl. Ar hyn o bryd mae’r drefn ymgynghori yng nghylch addysg Ôl-16 {Chweched Dosbarth] yn ardal Fflint yn cael ei hadolygu. Mae Strategaeth Moderneiddio Ysgolion Sir Fflint yn datgan bod gofyn cael mwy na 120 o ddisgyblion ym mhob chweched dosbarth. Mae mwy na hynny mewn rhai ysgolion, ond llai mewn rhai eraill.

Opsiynau i Ysgol Uwchradd y Fflint

Opsiynau i Sant Richard Gwyn

Sylwer: Mae'r ymgynghoriad hwn i ben 14 Chwefror 2014.

Tachwedd 2013

Ymgynghoriad ar ddyfodol darpariaith addysg ol-16 yn ardal Y Fflint.  Cyfarfodydd yngynghoriad i’w cynnal yn Ysgol Gatholig Sant Richard Gwyn ar Dydd Llun y 9fed o Rhagfyr am 6.00 y.h. ag yn Ysgol Uwchradd y Fflint ar Dydd Llun 16fed Rhagfyr am 6.00 y.h.  Bydd dogfennau ymgynghoriad hefo manylion ar agael ar y Safle we, neu o’r ysgolion.  Mae’r ymgynghoriad ar agor hyd at 31 Ionawr 2014.

Sant Richard Gwyn - Llyfryn Ymgynghorol
Ysgol Uwchradd y Fflint - Llyfryn Ymgynghorol