Alert Section

Ysgol Gymraeg Mornant, Picton


Cynnig i gau Ysgol Gymraeg Mornant, Picton (Ysgol Gymunedol, Cyfrwng Cymraeg) ar 31 Awst 2016 gyda disgyblion yn symud i ysgolion cyfrwng Cymraeg eraill yn yr ardal leol yn unol â dewis rhieni.

Mae Cyngor Sir y Fflint am glywed safbwyntiau partïon a buddiant ynglŷn â’r cynnig i gau Ysgol Gymraeg Mornant, Picton o 31 Awst 2016 gyda disgyblion presennol yn symud i ysgolion cyfrwng Cymraeg eraill yn yr ardal leol, yn unol â dewis rhieni.

Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn nodi gwybodaeth y dylai ymgynghorwyr ei hystyried i gymryd rhan lawn yn y broses ymgynghori. Mae’r broses yn dilyn canllawiau rheoleiddio fel y’u nodir yng Nghod Trefniadaeth Ysgolion 2013 Llywodraeth Cymru.

Mae’r cyfnod ymgynghori ffurfiol yn dechrau ddydd Mercher 11 Tachwedd 2015 ac yn dod i ben ddydd Mercher 23 Rhagfyr 2015.

Ffurflen Ymateb i'r Ymgynghoriad

Federasiwn arfaethedig rhwng Ysgol Maes Garmon,Yr Wyddgrug ac Ysgol Gymraeg Mornant, Gwespyr o 1 Medi 2016.

Hysbysu Penderfyniadau

Adroddiad Ymgynghori

Ysgol Gymraeg Mornant Adborth Ymgynghoriad Plant a Phobl Ifanc

Dogfen Ymgynghori

Dogfen Ymgynghori - Plant a Phobl Ifanc

Ffurflen Ymateb i'r Ymgynghoriad

Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb - Fersiwn 2

Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb

Asesiad Effaith Cymunedol

Asesiad Effaith Cludiant