Alert Section

Taliadau Uniongyrchol

Croeso i Hafan Taliadau Uniongyrchol Sir y Fflint

Direct Payments Information
Beth yw Taliadau Uniongyrchol?

Yn rhoi mwy o ddewis ac annibyniaeth i chi o ran y cymorth sydd ei angen arnoch

Mwy o Wybodaeth
Personal Assistants
Cymhorthwyr Personol

Gwybodaeth am beth mae bod yn Gymhorthydd Personol yn ei olygu. Gellir cyflogi Cymhorthydd Personol drwy Daliadau Uniongyrchol i gefnogi a galluogi dinasyddion.

Mwy o Wybodaeth
Employing PAs
Cyflogi CP 

Gwybodaeth defnyddiol am gyflogi Cymhorthwyr Personol gyda eich Taliad Uniongyrchol yn Sir y Fflint

Mwy o Wybodaeth
Personal Assistants Portal
Porth Cymhorthydd Personol

Cofrestr CP, chwilio am CP, dysgu ar-len, cyfleoedd hyfforddiant, gwybodaeth ddefnyddiol a mwy

Mwy o Wybodaeth
Contact Us
Newyddion a Diweddariadau

 

Mwy o Wybodaeth
Useful links
Cysylltiadau a Dolenni Defnyddiol

 

Mwy o Wybodaeth