Home

Taliadau Uniongyrchol

Employing PAs

Gwybodaeth defnyddiol am gyflogi Cynhorthwyddwyr Personol gyda eich Taliad Uniongyrchol

Personal Assistant

Gwybodaeth am beth mae bod yn Gynhorthwydd Personol yn ei olygu. Gellir cyflogi Cynhorthwydd Personol drwy Daliadau Uniongyrchol i gefnogi a galluogi dinasyddion

Taliadau Uniongyrchol

Yn rhoi mwy o ddewis ac annibyniaeth ichi o ran y cymorth sydd ei angen arnoch