Alert Section

Taliadau Uniongyrchol

Croeso i Hafan Taliadau Uniongyrchol Sir y Fflint

Direct Payments Information

Beth yw Taliadau Uniongyrchol?

Yn rhoi mwy o ddewis ac annibyniaeth i chi o ran y cymorth sydd ei angen arnoch

Beth yw Taliadau Uniongyrchol? - Mwy o Wybodaeth
Personal Assistants

Cymhorthwyr Personol

Gwybodaeth am beth mae bod yn Gymhorthydd Personol yn ei olygu. Gellir cyflogi Cymhorthydd Personol drwy Daliadau Uniongyrchol i gefnogi a galluogi dinasyddion.

Cymhorthwyr Personol - Mwy o Wybodaeth
Employing PAs

Cyflogi Cymhorthwyr Personol

Gwybodaeth defnyddiol am gyflogi Cymhorthwyr Personol gyda eich Taliad Uniongyrchol yn Sir y Fflint

Cyflogi CP - Mwy o Wybodaeth
Personal Assistants Portal

Porth Cymhorthydd Personol

Cofrestr CP, chwilio am CP, dysgu ar-len, cyfleoedd hyfforddiant, gwybodaeth ddefnyddiol a mwy

Porth Cymhorthydd Personol - Mwy o Wybodaeth
Contact Us

Newyddion a Diweddariadau

 

Newyddion a Diweddariadau - Mwy o Wybodaeth
Useful links

Cysylltiadau a Dolenni Defnyddiol

 

Cysylltiadau a Dolenni Defnyddiol - Mwy o Wybodaeth