Alert Section

Gwybodaeth i Gynorthwywyr Personol


Information for PAs sub 670

Ffurflen Proffil Cofrestr CP 

Llawlyfr Gwybodaeth Taliadau Uniongyrchol 

Llawlyfr Cynorthwyydd Personol 

Skills for Care

Skills for Care - Being a Personal Assistant Handbook 

Llawlyfr Ar-lein ar gyfer Cynorthwy-ydd Personal – Canllaw i bobl a gyflogir i gynorthwyo dinasyddion i dderbyn Taliadau Uniongyrchol


 

Mae yn wasanaeth cyfrinachol rhad ac am ddim sy'n rhoimynediad at gymorth iechyd meddwl a lles i staff sy'n gweithio ynsefydliadau gofal cymdeithasol a'r GIG yng Nghymru

Rydym yn deall y pwysau sy’n gysylltiedig â gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, ac rydym am i chi wybod ein bod ni yma i’ch helpu.

Ein nod yw rhoi cymorth i'r rhai sydd â symptomau a chyflyrau megis:

  • teimlo'n drech na gofidus
  • gorbryder ac iselder
  • anhwylder straen wedi trawma

Trwy Canopi gallant gael mynediad at:

  • Hunangymorth
  • Hunangymorth dan arweiniad
  • Cymorth gan gymheiriaid
  • Ymgynghoriadau wyneb-yn-wyneb rhithwir
  • Gwasanaeth Cymorth Alcohol

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: canopi.nhs.wales

Taflenni