Alert Section

Toiledau cyhoeddus


Mae gwaith dymchwel toiledau cyhoeddus Stryd Newydd, Yr Wyddgrug fel bod mwy o le ar gael ar gyfer llefydd parcio ychwanegol a phwyntiau gwefru CT, wedi’i drefnu i gael ei ddechrau ar ddydd Llun, 6 Medi, 2021.  Mae’r toiledau cyhoeddus agosaf i’w cael yng Ngorsaf Bysiau’r Wyddgrug.

Yr adran hon sy'n darparu toiledau cyhoeddus ledled Sir y Fflint. 

Cysyllti A Ni - Gwasanaethau Stryd

Fel arall:

  • Lawrlwytho Ap Sir y Fflint! – rhowch wybod i ni drwy ddefnyddio’ch teclyn symudol. Gallwch ddewis rhoi gwybod am broblemau’n ddi-enw neu gallwch gofrestru. Manteision cofrestru yw y byddwch yn derbyn diweddariadau am gynnydd eich adroddiad, gallwch weld eich holl adroddiadau blaenorol a rhoi adborth.
  • Defnyddiwch rif ffôn y Gwasanaethau Stryd a siaradwch ag ymgynghorydd.

Allweddi RADAR
Gall yr Adran hefyd roi allweddi RADAR i breswylwyr sydd wedi'u cofrestru'n anabl, neu sy'n cael anhawster defnyddio'r cyfleusterau. Rhaid gwneud cais i'r awdurdod. cysylltwch â ni ar siryfflintyncysylltu@siryfflint.gov.uk neu ymwled Sir y Fflint yn Cysylltu.