Hafan > Preswyl > Biniau, Ailgylchu a Gwastraff > Canolfannau Ailgylchu Cartref

Canolfannau Ailgylchu Cartref

COVID-19 / Coronavirus

The UK and Welsh Governments last night announced strict new measures for essential travel, social distancing and public behaviour.

Council services and facilities which would only encourage the public to make non-essential journeys if they were to remain open will be closed with immediate effect.

Household Waste and Recycling Centres are one such service. All centres are closed until further notice.

Travelling to these sites to dispose of waste is not a valid reason to leave your homes and travel.

Employees at these sites will be redeployed to support other key waste collection services at this time.

Residents are advised to store any bulky waste, DIY waste, electrical items and garden waste at home within the boundary of their own property for the foreseeable future. Do not put this waste out for collection on your usual kerbside bin day as we will not collect it. 

If you discover hazardous waste at your property during a DIY or building project, such as asbestos, please contact the Council immediately for advice.

The Council will comply instantly with all such national directions. More directions might follow. Not to do so would contravene Government guidance. Any services or facilities affected by such announcements will be closed or withdrawn immediately.

All essential Council services are running as normal unless they are listed as being closed or restricted on the Flintshire County Council website;

https://www.flintshire.gov.uk However, the situation is changing quickly.

We appeal for your cooperation and patience

 

Gostwng tirlenwi – rhowch i elusen!

Mae’r elusennau lleol Refurbs Flintshire (01352 734111) yn gallu casglu dodrefn ac eitemau trydanol y gellir eu hailddefnyddio yn rhad ac am ddim o garreg eich drws. Fel arall, hysbysebwch nhw ar wefan Freecycle / Freegle.

Rydym ni’n darparu rhwydwaith o 5 o Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref sy’n galluogi trigolion i ailgylchu gwastraff o’u cartrefi.    

 

Oriau Agor

Bwcle, Maes Glas, Yr Wyddgrug, Sandycroft & Rockliffe ailgylchu canolfan ar agor 7 diwrnod yr wythnos. Dydd Nadolig yw’r unig ddiwrnod nad ydyn nhw ar agor.

**Bydd y mynediad olaf 10 munud cyn yr amser cau**

 • 9am - 5pm drwy’r flwyddyn
  Ni chaniateir cerbydau mawr o fath masnachol sy’n fwy na 7.5 tunnell (gan gynnwys faniau ceffylau) ar y safle.

Lleoliadau

 • Bwcle - Globe Way, Bwcle CH7 3LY
 • Maes Glas – Parc Busnes Maes Glas, Rhif 2, Maes Glas CH8 7GJ
 • Yr Wyddgrug – Ffordd Nercwys, Nercwys, yr Wyddgrug CH7 4ED
 • Sandycroft - Prince William Avenue, Deeside, CH5 2QZ
 • Rockliffe - Chester Road, Oakenholt, CH6 5SF (Agor 8 Hydref 18)

Banciau ailgylchu lleol

Mae 23 o fanciau ailgylchu lleol ger siopau (neu dafarndai) lle gallwch chi ailgylchu TetraPak, eitemau trydanol bychan, tecstilau/esgidiau ac ati. Dewch o hyd i’ch banc ailgylchu agosaf 

Y math o wastraff rydym ni’n ei dderbyn

Rhestr o wastraff a dderbynnir yn y domen (canolfan ailgylchu) 

Rhaid bod y gwastraff wedi dod o eiddo domestig. Ni fyddwn yn derbyn gwastraff masnachol neu fusnes.
Calor & Biwtan i'w cymryd i'r ddeliwr agosaf.

Pryd mae angen trwydded?

Nid oes angen trwydded ar geir ac ôl-gerbydau echel sengl. Mae angen trwydded ar faniau, ôl-gerbydau echel ddwbl a cherbydau mawr eraill. Mae’r drwydded yn rhad ac am ddim.

Trwyddedau cerbydau – mwy o wybodaeth a gwneud cais

Hygyrchedd

Os oes angen, gall staff y safleoedd roi cymorth i chi gario gwastraff o’ch cerbyd i’r sgipiau.  

Amodau

 • Peidiwch â gadael eich gwastraff tu allan i’r canolfannau ailgylchu neu fanciau ailgylchu. Gellir eich erlyn am dipio anghyfreithlon.
 • Rhaid eich bod yn byw yn Sir y Fflint i ddefnyddio’r canolfannau ailgylchu. Yn yr un modd, ni fydd awdurdodau cyfagos yn derbyn gwastraff gan drigolion Sir y Fflint.
 • Ni dderbynnir gwastraff masnachol.