Alert Section

Casgliadau Wrth Ymyl Y Palmant

Gwybodaeth pellach an ba wastraff sy'n cael ei gasglu o wrth ymyl y palmant.

I ddod o hyd i’ch diwrnod biniau ac i lawrlwytho eich calendr casgliadau, cliciwch yma i wirio'ch diwrnod biniau

Rhowch eich bagiau a biniau allan ar ochr y ffordd erbyn 7am ar fore eich diwrnod casglu.

Mae bagiau ailgylchu a chadis bwyd ar gael i’w casglu gan Sir y Fflint yn Cysylltu â Chanolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref. Cliciwch yma i gael weld ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Bydd criwiau’n casglu sbwriel sy’n cael ei gyflwyno ar ymyl y palmant mewn bin ar caead wedi’w gau yn unig. Ni fydd bagiau neu eitemau ychwanegol sydd wrth ochr y bin, neu bin sydd wedi’u gorlenwi a bod y caead methu cau’n iawn, yn cael eu casglu. Am fwy o wybodaeth, ewch i’r adran gorfodi gwastraff.

Gellir ailgylchu llawer o eitemau eraill yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref. I gael rhestr lawn o leoliadau ac eitemau a dderbynnir, ewch i’r tudalen Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Mae’r cyngor yn cynnig gwasanaeth casglu taladwy ar gyfer eitemau cartref ‘mawr’ megis dodrefn neu nwyddau gwynion. Cliciwch yma i ddarganfod mwy am gasgliadau eitemau swmpus.


Taflen Casgliadau Wrth Ymyl Y Palmant

Lawrlwythwch y daflen casgliadau o ymyl y palmant isod.