Cyflwyniad


Afodd sylwadau ac ymatebion i’r ymarfer ymgynghori CDLl i’w harchwilio gan y cyhoedd eu hardystio gan y Cabinet yn 22/09/20 a'r Cyngor Llawn ar 29/09/20, a chafodd cyflwyniad o’r Cynllun i’w Archwilio ei gymeradwyo.

Cyflwynodd y Cyngor y CDLl i’w archwilio gan y cyhoedd ar ddydd Gwener 30 Hydref i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio.

Mae’r dogfennau cyflwyno wedi eu rhestru isod ac mae gan bob dogfen gyfeirnod unigryw a dolen gwe.

Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn trefnu Archwiliad o’r Cynllun i’w gynnal ar ddechrau 2021 gan Arolygiaeth Gynllunio annibynnol. Bydd hyn yn cael ei drefnu gan Swyddog Rhaglen, dan gyfarwyddyd Arolygwr (Arolygwyr) penodedig.

Bydd manylion ychwanegol am yr Archwiliad yn cael ei gyhoeddi pan fydd ar gael.

Dogfennau Cyflwyno:

Dogfennau Cyfnod AllweddolDogfennau Proses Allweddol 

Blaendal

LDP-KSD-DEP1 Cynllun Adnau Medi 2019 – datganiad ysgrifenedig

Rhybudd Cyflwyno

Notice of Submission

Adroddiad Ymgynghori

LDP-KPD-CR1 Consultation Report Oct 2020

LDP-KSD-DEP2.1 Map Cynigion 01 Blaen: Map Cynigion 1 (gogledd y sir) LDP-KPD-CR1a Consultation Report Appendices 21a to 24
LDP-KSD-DEP2.2 Map Cynigion 01 Cefn:  Map Treffynnon Y Fflint Mynegai  LDP-KPD-CR1b Consultation Report Appendices 25a to 29d
LDP-KSD-DEP2.3 Map Cynigion 02 Blaen: Map Cynigion 2 (canol y sir) LDP-KPD-CR1c Consultation Report Appendices 30 to 33
LDP-KSD-DEP2.4 Map Cynigion 02 Cefn: Map Cei Connah, Shotton, Queensferry Mynegai

Deposit LDP Representations and Responses 

LDP-KPD-RR1 Deposit Reps and Responses

LDP-KSD-DEP2.5 Map Cynigion 03 Blaen: Map Cynigion 3 (de’r sir) LDP-KPD-RR2 Deposit LDP Representations and representation documents 
LDP-KSD-DEP2.6 Map Cynigion 03 Cefn: Map Bwcle, Yr Wyddgrug, Saltney Mynegai

Mân Newidiadau

LDP-KPD-MC1 Minor Changes

LDP-KSD-DEP3 Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol
Medi 2019

Cytundeb Cyflenwi

LDP-KPD-DA1 Delivery Agreement Jul 2020

LDP-KSD-DEP4 Rhybudd Adnau Ymgynghoriad    

Integrated Impact Assessment (Sustainability Appraisal and Strategic Environmental Assessment)

LDP-KPD-IIA SA scoping Report Mar 2015

Y Strategaeth a Ffefrir 

LDP-KSD-PS1 Strategeath a Ffafrir

LDP-KPD-IIA2 SA Strategic Options Oct 2016
LDP-KSD-PS2 Asesiad Cadernid y Strategaeth a Ffefrir LDP-KPD-IIA3 IIA Preferred Strategy Oct 2017
LDP-KSD-PS3 Papur Cefndir - Ystyriaeth Opsiynau Strategol Ymgynghori ac Asesu Opsiynau LDP-KPD-IIA3.1 IIA Pref Strat Non Tech Sum 2017
LDP-KSD-PS4 Background Paper - Consideration of Candidate Sites Against the Preferred Strategy LDP-KPD-IIA4 Deposit IIA Sept 2019

Opsiynau Strategol

LDP-KSD-SO1 Prif ddogfen Ymgynghori Dewisiadau Strategol

LDP-KPD-IIA4.1 Deposit IIA Appendix A-D

Dogfen Negeseuon Allweddol

LDP- KSD-KM1 Y Negeseuon Allweddol

LDP-KPD-IIA4.2 Deposit IIA Appendix E

LDP-KSD-KM2 Settlement Audit Reports

Habitats Regulations Assessment

LDP-KPD-HRA1 PS HRA Screen Rep 2017

  LDP-KPD-HRA2 Dep HRA Screen Rep Oct 2020
 

LDP-KPD-HRA2.1Dep HRA Map1 Sept 2019

 

Candidate Sites

LDP-KPD-CS1 Candidate Sites Register

  LDP-KPD-CS1.1 Candidate-Sites---GuidanceNote
  LDP-KPD-CS1.2 Candidate-Sites-Assessment-Methodology
  LDP-KPD-CS1.3 Summary-of-reps-and-responses-CS-assessment
  LDP-KPD-CS2 Further-Call-for-Candidate-Sites-–-Minerals-and-Waste-Gypsy-and-Traveller-Accommodation
 

Alternative Sites

LDP-KPD-AS1 Alternative Sites Register

 

Key Stakeholder Forum

LDP-KPD-KSF1 KSF Terms of Reference

 

LDP-KPD-KSF2 KSF Meeting 27.02.15

 

LDP-KPD-KSF3 KSF Meeting Strat Opt 12.06.16

 

Minutes of Meetings

LDP-KPD-PSG1 PSG Minutes English

 

Minutes - Cabinet - 22.09.20 final

 

Constraints Map

Constraints Map

Evidence Base Documents:

Topic Papers

LDP-EBD-TP1 Gwarchod Natur a Bioamrywiaeth – Crynodeb Papur Testun Rhif 1

Background Papers

LDP-EBD-BP1 Green Barrier 2020

Housing / Population

LDP-EBD-HP1 Local Housing Market Assessment Contextual Report – August 2015

LDP-EBD-TP2 Papur Testun 2 - Llifogydd a Diogelu'r Amgylchedd LDP-EBD-BP2 Background Paper LDP02 Green Infrastructure LDP-EBD-HP2 Local Housing Market Assessment Final Report – August 2015
LDP-EBD-TP3 Papur Testun 3 - Yr Amgylchedd Adeiledig a Hanesyddol LDP-EBD-BP3 Infrastructure Plan LDP-EBD-HP3 Local Housing Market Assessment Update - January 2019
LDP-EBD-TP4 Papur Testun 4 - Mannau Agored LDP-EBD-BP4 Background Paper LDP04 - Minerals LDP-EBD-HP3.1 Local Housing Market Assessment Update Final Report Addendum – February 2020
LDP-EBD-TP5 Papur Testun 5 - Gwastraff LDP-EBD-BP5 Background Paper LDP05 - Waste LDP-EBD-HP3.2 Local Housing Market Assessment Summary of Changes
LDP-EBD-TP6 Papur Testun 6 - Mwynau LDP-EBD-BP6 Background Paper LDP06 - Gypsy Traveller Sites LDP-EBD-HP4 Household Projections Technical Paper (Preferred Strategy)
LDP-EBD-TP7 Papur Testun 7 - y Strategaeth Ofodol LDP-EBD-BP6.1 Addendum - Update Oct 2020 LDP-EBD-HP5 Growth Options for Flintshire LDP – Commentary on Welsh Governments Anticipated 2017 based Household Projections – Sept
LDP-EBD-TP8 Pupur Testun 8 - Economi a Chyflogaeth LDP-EBD-BP7 Background Paper LDP07 Affordable Housing LDP-EBD-HP6 Viability Study (Study Concerning the Economic Viability of Providing Affordable Housing Across Flintshire) – September
LDP-EBD-TP9 Papur Testun 9 - Lechyd, Lles a Chydlyniant Cymunedol LDP-EBD-BP7.1 Background Paper LDP07 Affordable Housing Summary of Changes LDP-EBD-HP6.1 Viability Study (Study Concerning the Economic Viability of Providing Affordable Housing Across Flintshire) – June 20
LDP-EBD-TP10 Papur Testun 10 - Poblogaeth, Twf Aelwydydd a Thai LDP-EBD-BP8 Background Paper LDP08 Candidate Alternative Sites LDP-EBD-HP6.2 Viability Study (Study Concerning the Economic Viability of Providing Affordable Housing Across Flintshire) Summary o
LDP-EBD-TP11 Papur Testun 11 - Manwerthu a Chanol Trefi LDP-EBD-BP9 Background Paper LDP09 - Agricultural Land LDP-EBD-HP7 Gypsy and Traveller Accommodation Assessment – 2016
LDP-EBD-TP12 Papur Testun 12 - Seilwaith LDP-EBD-BP10 Background Paper LDP10 Housing Land Supply LDP-EBD-HP8 Flintshire Urban Capacity Study – June 2019
LDP-EBD-TP13 Papur Testun 13 - Tirwedd LDP-EBD-BP11 Background Paper LDP11 Soundness Self Assessment LDP-EBD-HP8.1 Flintshire Urban Capacity Study – Appendix B Map of Higher Order Settlements
LDP-EBD-TP14 Papur Testun 14 - Materion Gwledig LDP-EBD-BP12 Welsh Language LDP-EBD-HP8.2 Flintshire Urban Capacity Study – Appendix D Discounted and Commitments
LDP-EBD-TP15 Papur Testun 15 - Ynni LDP-EBD-BP13 Background Paper LDP13 - Renewable Energy LDP-EBD-HP8.3 Flintshire Urban Capacity Study – Appendix E Field Work Sites Schedules
LDP-EBD-TP16 Papur Testun 16 - Trafnidiaeth

Transport

LDP-EBD-TR1 PC10.1 Northop to Shotwick WG letter

 

LDP-EBD-HP8.4 Flintshire Urban Capacity Study – Appendix E Field Work Sites Maps
LDP-EBD-TP17 Papur Testun 17 - Yr Iaith Gymraeg LDP-EBD-TR1.1 PC10.1 Northop to Shotwick WG Map LDP-EBD-HP9 Housing Monitoring Report 2016
LDP-EBD-TP18 Papur Testun 18 - Twristiaeth LDP-EBD-TR2 A494 River Dee to Ewloe WG Map LDP-EBD-HP10 Housing Monitoring Report 2017
LDP-EBD-TP19 Topic Papers – Summary of Representations and Responses LDP-EBD-TR3 Deeside Plan LDP-EBD-HP11 Housing Monitoring Report 2018

Employment

LDP-EBD-EM1 Employment Land Review Final Report – October 2015

LDP-EBD-TR4 Strat Highways Imp Schemes LDP-EBD-HP12 Housing Monitoring Report 2019
LDP-EBD-EM1.1 Employment Land Review 2015 – Appendix 1 List of Consultees

Retail

LDP-EBD-RET1 Flintshire Retail Study – Final Report – April 2019

LDP-EBD-HP13 Rebuttal Statement to Lichfields Technical Statement
LDP-EBD-EM1.2 ELR2015 – Appendix 3 Flintshire Vacant Property Schedule

Renewable and Low Carbon Energy

LDP-EBD-RE1 Renewable Energy Assessment Final Report 2019

Northern Gateway

LDP-EBD-STR3A.1Northern Gateway Pochin

LDP-EBD-EM1.3 ELR2015 – Appendix 5 Flintshire Site Proformas LDP-EBD-RE2 Renewable and Low Carbon Energy Assessment Maps 2019 LDP-EBD-STR3A.2Northern Gateway Praxis
LDP-EBD-EM1.4 ELR2015 – Appendix 6 Sites Scoring System

Minerals

LDP-EBD-MN1 Regional Technical Statement 2

Warren Hall

LDP-EBD-STR3B.1 Warren Hall Masterplan

LDP-EBD-EM1.5 ELR2015 – Appendix 8 Flintshire Site Scoring Assessment

Other Contextual Documents

LDP-EBD-OCD1 UDP Inspectors Report

LDP-EBD-STR3B.2 market assessment
LDP-EBD-EM1.6 ELR2015 – Appendix 9 Employment Area Proformas

LDP-EBD-OCD2 Flintshire UDP

LDP-EBD-OCD2.1 Flintshire UDP Proposals Map

LDP-EBD-STR3B.3 Warren Hall ALC
LDP-EBD-EM1.7 ELR 2015 – Appendix 12 Flintshire Business Survey LDP-EBD-OCD3 Mold Town Plan 2017 LDP-EBD-STR3B.4.A Warren Hall Desktop
LDP-EBD-EM1.8 ELR2015 – Appendix 13 Developer Marketing Standards LDP-EBD-OCD4 Mold Opportunity Sites Assessment LDP-EBD-STR3B.4.B Target Notes
LDP-EBD-EM1.9 ELR2105 – Appendix 14 Employment Sites Summary and Recommendations

Housing Sites

HN1.3 – Highmere Drive, Connah’s Quay 

LDP-EBD-HN1.3.1 Agricultural Land Classification Report Feb 2019

LDP-EBD-STR3B.4.C NVC and hedgerow assessment
LDP-EBD-EM2 Flintshire Further Employment Growth Scenarios Assessment – Oct 2015 LDP-EBD-HN1.3.2 Highmere Drive Transport Assessment Apr 2019 LDP-EBD-STR3B.4.D Arboricultural Survey
LDP-EBD-EM3 Employment and Housing Advice – April 2019 LDP-EBD-HN1.3.3 Highways Technical Note 01 – Response to FCC Comments 26.06.19 LDP-EBD-STR3B.4.E Warren Hall Bat Survey Report
LDP-EBD-EM4 A Growth Deal for North Wales  

HN1.6 – Land between Denbigh Rd and Gwernaffield Rd, Mold

LDP-EBD-HN1.6.1 Denbigh Rd Mold

LDP-EBD-STR3B.4.F Warren Hall Amphibian Survey
LDP-EBD-EM5 Mersey Dee 'Our Unique City Region' Unlocking our True Potential LDP-EBD-HN1.6.2 Denbigh Rd Mold LDP-EBD-STR3B.4.G Warren Hall Breeding Bird Survey
 

Natural / Built Environment

LDP-EBD-EN1 Strategic Flood Consequences Assessment Final Report 2018

HN1.7 – Holywell Rd / Green Lane, Ewloe

LDP-EBD-HN1.7.1 Landscape Vis Assess

LDP-EBD-STR3B.4.H Water Vole and Otter Survey
 

LDP-EBD-EN1.1 Strategic Flood Consequences Assessment – Appendix A: Interactive Mapping (Please Note - Downloadable ZIP file 1MB)

LDP-EBD-HN1.7.2 Views LDP-EBD-STR3B.4.I Warren Hall Badger survey
 

LDP-EBD-EN1.2 Strategic Flood Consequences Assessment – Appendix B: Development Site Assessment (Please Note - Downloadable Excel file 75KB) 

LDP-EBD-HN1.7.3 Prelim Geo LDP-EBD-STR3B.4.J Warren Hall Reptile Report
 

LDP-EBD-EN1.3 Strategic Flood Consequences Assessment – Appendix C: Development Site Assessment Beach Locations (Please Note - Downloadable Excel file 70KB) 

LDP-EBD-HN1.7.4 Agri Land class LDP-EBD-STR3B.4.K Warren Hall Invertebrate Survey
LDP-EBD-EN1.4 Strategic Flood Consequences Assessment – Appendix D Flintshire Breaches Method Statement LDP-EBD-HN1.7.5 Transport LDP-EBD-STR3B.4.L Warren Hall Arb Constraints Drawing
LDP-EBD-EN2 Updated SFCA re PE1 Employment Allocations and PE2 Principal Employment Areas LDP-EBD-HN1.7.6 Welsh Water LDP-EBD-STR3B.4 Warren Hall ecological assessment (2)
 

LDP-EBD-HN1.7.7 Ecological Synopsis

EBD-HN1.7.8 Ecological Appraisal

LDP-EBD-STR3B.5.1 WARREN HALL_DTS Rpt_ GR V1 (Issue)
 

HN1.8 – Ash Lane, Hawarden

LDP-EBD-HN1.8.1 Agri report

LDP-EBD-STR3B.5.2 Appendix C Historical Records
  LDP-EBD-HN1.8.2 Agri Statement_Redacted LDP-EBD-STR3B.5.3 Appendix E - part 1
  LDP-EBD-HN1.8.3 Cofnod Search LDP-EBD-STR3B.5.4 Appendix E - part 2
  LDP-EBD-HN1.8.4 Prelim Eco Appraisal LDP-EBD-STR3B.6 Warren Hall Combined DBA FINAL
  LDP-EBD-HN1.8.5 Pond HSI report LDP-EBD-STR3B.7 Warren Hall NALO
  LDP-EBD-HN1.8.6 Transport Assessment LDP-EBD-STR3B.8.1Transport FS Part-1
  LDP-EBD-HN1.8.7 TA Appendices LDP-EBD-STR3B.8.2 Transport FS Part-2
  LDP-EBD-HN1.8.8Heritage Assessment LDP-EBD-STR3B.9.1 Warren Hall Broughton - PUA Rev 1
 

HN1.9 – Wrexham Rd, Abermorddu

LDP-EBD-HN1.9.1 Agricultural Land Classification Report

LDP-EBD-STR3B.9.2 Appendices
  LDP-EBD-HN1.9.2 Ecology Report LDP-EBD-STR3B.9.3 Dev Enq Mains Letter HD
  LDP-EBD-HN1.9.3 Further Ecology Assessment LDP-EBD-STR3B.9.4 DCWW letter
  LDP-EBD-HN1.9.4 Flood Consequence Assessment  
  LDP-EBD-HN1.9.5 Hydraulic Modelling Report  
  LDP-EBD-HN1.9.6 Surface Water Drainage strategy  
  LDP-EBD-HN1.9.7 Landscape and Visual Impact Assessment  
  LDP-EBD-HN1.9.8 Topographic Survey  
  LDP-EBD-HN1.9.9 Transport Assessment  
  LDP-EBD-HN1.9.10 Transport Technical Note  
  LDP-EBD-HN1.9.11 Tree Survey and AIA